Spółdzielcy Softbanku

Producent oprogramowania bankowego zamierza przejąć dwie krajowe firmy.

Producent oprogramowania bankowego zamierza przejąć dwie krajowe firmy.

Warszawski Softbank SA zamierza kupić ponad 51% udziałów w dwóch firmach zajmujących się tworzeniem oprogramowania dla rynku bankowego - Novum Sp. z o.o. z Łomży i Saba Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Prawdopodobnie zakup ten zostanie sfinansowany już ze środków zdobytych podczas publicznej emisji akcji. Na razie Softbank ze względu na złą koniunkturę na giełdzie przesunął debiut, ale - zdaniem prezesa Aleksandra Lesza - pierwsze notowanie akcji powinno odbyć się jeszcze w marcu br. Zgodnie z podpisanymi listami intencyjnymi, obie transakcje powinny być sfinalizowane do końca czerwca br.

Ogłoszone inwestycje Softbanku są częścią wcześniej zapowiadanego planu przejmowania zakupu udziałów w polskich spółkach teleinformatycznych. Na ten cel ma być przeznaczonych ok. 20 mln zł, zdobytych podczas emisji. Novum i Saba są pierwszymi z ok. 10 partnerów, w których chce zainwestować Softbank. Pogrupowano ich wg trzech kategorii: serwis, produkty niszowe oraz spółki mające "dobre zasoby ludzkie".

Zachowana ma być autonomia nowych członków grupy Softbanku, jak również kontynuowana ich "polityka produktowa" i współpraca z obecnymi partnerami. Wspólnie, pod kierownictwem warszawskiej spółki, będzie opracowywana strategia. Softbank zapewni także wsparcie finansowe dla Novum i Saby.

Dla banków spółdzielczych

Zarówno Novum, jak i Saba kierują swoją ofertę głównie do banków spółdzielczych. Pierwsza z nich współpracuje z ok. 505 tego typu instytucjami i ich oddziałami, a produkty drugiej są stosowane w ponad 250 bankach spółdzielczych. Przedstawiciele obu firm szacują, że mają ok. 50% udział w rynku rozwiązań dla tego sektora. Jednym z klientów Softbanku jest natomiast Bank Unii Gospodarczej SA. Przy współpracy z nowymi partnerami, warszawska firma zamierza przedstawić kompleksową ofertę skierowaną do banków spółdzielczych. W związku z tym, wszystkie trzy spółki utworzyły konsorcjum, przygotowując rozwiązania dla bankowości spółdzielczej. Pierwszym jego klientem został Bank Wielkopolski SA.

"Nie chcemy całkowicie wymieniać systemów informatycznych, użytkowanych w bankach spółdzielczych, a raczej oferować im rozwiązania uzupełniające. Nasza oferta skoncentruje się głównie na systemach dla central i integracji rozwiązań dla zrzeszeń banków spółdzielczych, w których skład wchodzi średnio ok. 300 jednostek" - mówi Aleksander Lesz.

Docelowo ok. 30-40% obrotów grupy Softbanku będzie generowanych na rynku bankowości spółdzielczej. W tym roku przychody Novum i Saby wyniosą ok. 10% obrotów ich nowego współwłaściciela.


TOP 200