Spojrzenie w przyszłość

Na początku listopada br. Optimus SA zaprezentuje nową strategię rozwoju firmy. Kierownictwo nowosądeckiej spółki poszukuje partnera dla firmy internetowej - Optimus Pascal.

Na początku listopada br. Optimus SA zaprezentuje nową strategię rozwoju firmy. Kierownictwo nowosądeckiej spółki poszukuje partnera dla firmy internetowej - Optimus Pascal.

Od kilku miesięcy - po zatrudnieniu nowych członków zarządu i rady nadzorczej - prowadzone są w Optimusie prace nad opracowaniem nowej strategii rozwoju spółki. Cele - zdaniem Romana Kluski, prezesa firmy - nie zmieniły się. Strategiczne dla przyszłości nowosądeckiej spółki są: Internet i integracja. Nowa strategia Optimusa ma być przedstawiona inwestorom na początku listopada br.

Optimus opublikował pod koniec października br. wyniki za III kwartał tego roku finansowego. Przychody firmy w ciągu trzech pierwszych kwartałów wyniosły 397 mln zł (380 mln zł rok wcześniej), a zysk netto - 1,8 mln zł (28,2 mln zł). "Wyniki za ostatnie 9 miesięcy są odzwierciedleniem stanu rozwoju firmy. Mniejszy zysk spowodowany jest faktem, że w ciągu ostatnich miesięcy inwestowaliśmy w kadrę, głównie wysokiej klasy specjalistów od integracji i Internetu, jednych z najdroższych na rynku pracy" - komentuje wyniki prezes Optimusa. "Z drugiej strony, oni pracują na kontrakty, których jeszcze nie zafakturowaliśmy, co wpływa na przychody firmy. Optimus nadal żyje z komputerów, a nowe projekty to dla nas na razie wyłącznie koszt" - dodaje.

Pomimo nie najlepszych wyników finansowych, Optimus nie zamierza poszukiwać kapitału z zewnątrz. "Nie ukrywamy, że mamy jeszcze nieruchomości, za które możemy uzyskać kilkadziesiąt milionów dolarów. W czerwcu 2000 r. otrzymamy od Netii Telekom ostatnią transzę pieniędzy za spółkę Polskie Telmedia. Wyniesie ona 6,8 mln USD. Nie musimy szukać pieniędzy na rynku" - mówi Roman Kluska.

Nowosądecka firma stara się jednak znaleźć partnera dla spółki internetowej - Optimus Pascal. Kierownictwo nie wyklucza połączenia się z inną, działającą w Polsce firmą lub znalezienia inwestora dla Optimus Pascal. "Chcemy zachować większościowe udziały w Optimus Pascal" - zapewnia Roman Kluska. Optimus posiada 75% udziałów w Optimus Pascal, których wartość księgową wyceniono na 14 mln zł.

Zdaniem Romana Kluski, ten rok jest przełomowy dla firmy pod względem projektów integracyjnych i internetowych. Optimus będzie prowadził bieżącą obsługę Internetowej Agencji Ubezpieczeniowej Compensa On-line. Firma zawarła także umowę na stworzenie systemu bankowości internetowej dla krakowskiego Banku Przemysłowo-Handlowego. Podpisała również pierwszy duży kontrakt integracyjny z Komendą Główną Policji.

Jeszcze niedawno mówiono, że Optimus odda integrację w gestię Optimus Lockheed Martin. Roman Kluska poinformował jednak, że obie firmy podzieliły pomiędzy siebie kompetencje. OLM przygotowuje się jedynie do kilkunastu "tematów", pozostałe oddaje Optimusowi. OLM zamierza stanąć m.in. do przetargu na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności, stworzenie systemów informatycznych dla: policji, administracji, wojska, transportu lotniczego.


TOP 200