Specyfika redakcji

STEP Polska rozszerza możliwości systemu SigmaLink, służącego do zarządzania dokumentami. Jako pierwszy sprzedawany będzie moduł Reference Works, przeznaczony dla wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych. W drugiej połowie roku STEP wprowadzi moduły: LEX (dla wydawnictw prawniczych), Loose Leaf (dla tzw. wydawnictw wymiennokartkowych) i Journal Production Module (dla czasopism naukowych).

Reference Works, mający pojawić się w kwietniu, będzie realizował specyficzne funkcje w zakresie: bazy faktów (przechowywanie informacji statystycznych, dat, nazw, które często się zmieniają i mogą być dynamicznie osadzane w dokumentach), sortowania alfabetycznego, globalnego wyszukiwania i zamiany oraz generatora raportów.

SigmaLink działa w architekturze klient/serwer. Obsługuje formaty SGML i XML, umożliwia współpracę z bazami dokumentów o dużej złożoności, ma mecha- nizmy zarządzania przepływem dokumentów w sieci.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200