Specjaliści o znanych firmach

Specjalizująca się w badaniach rynku amerykańska firma IDC opublikowała raport dotyczący pozycji, jaką zajmują na rynku najbardziej znane firmy komputerowe i programistyczne.

Specjalizująca się w badaniach rynku amerykańska firma IDC opublikowała raport dotyczący pozycji, jaką zajmują na rynku najbardziej znane firmy komputerowe i programistyczne. Według danych IDC:

• Apple Computers - ma pozycję neutralną, bez wyraźnych wahań pozycji finansowej. Spadek sprzedaży zanotowany w ubiegłym roku został nadrobiony wprowadzeniem do produkcji trzech nowych, znacznie tańszych modeli komputerów Macintosh, które zdobyły popularność wśród użytkowników.

• Ashton-Tate - ma pozycję neutralną, bez tendencji spadkowej notowanej w ubiegłym roku. Badania wykazały, że zatrzymanie tendencji spadkowej spowodowane jest wprowadzeniem nowej kampanii reklamowej firmy oraz pozyskaniem nowych rynków zbytu dla swoich programów, w tym także rynków Europy Wschodniej.

• Borland International -ma pozycję rosnącą, dzięki wprowadzeniu nowych wersji znanych już użytkownikom kompilatorów języków programowania. Popularność tych aplikacji wzrasta także za sprawą dodatkowej oferty tanich bibliotek procedur możliwych do wykorzystania przez programistów przy pisaniu własnych programów.

• Lotus - osiągnął pozycję neutralną, wychodząc z kryzysu ubiegłego roku. Osiągnięcie tej pozycji możliwe było dzięki obniżeniu cen starszych wersji oprogramowania i zdobywaniu nowych rynków zbytu. Badania przewidują szybki wzrost pozycji Lotusa z chwilą wprowadzenia zapowiadanej wersji arkusza kalkulacyjnego 1-2-3 dla środowiska Windows 3.0, która ma być oferowana już latem bieżącego roku.

• Microsoft Corp. - pozycja bardzo silna i stale rosnąca. Wynika z powszechnie przyjętej przez użytkowników nowości, jaką w ubiegłym roku był program Windows 3-0. Tak silna pozycja wynika także z dofinansowania innych firm programistycznych, które u-tworzyły wersje swoich najciekawszych programów

przeznaczonych dla środowiska Windows 3.0. • Software Publishing - pozycja silnie spadkowa i duże kłopoty finansowe. Nie sprzedane aplikacje zalegają u dystrybutorów. Wyjściem z tej złej sytuacji ma być opracowywana pośpiesznie, wielkim nakładem środków, wersja programu Havard Graphic przeznaczona dla środowiska Windows. Przedstawienie tej oferty przewidziane jest na koniec wakacji tego roku. Finansiści firmy przewidują dojście do pozycji neutralnej na początku przyszłego roku. Jeżeli to nie nastąpi, możliwa jest sprzedaż części akcji innym firmom programistycznym. Obecnie nie przewiduje się żadnych zwolnień pracowników.


TOP 200