Specialisterne, czyli praca dla autystyków w informatyce

W Polsce rozpoczyna działalność duńska Fundacja Specialisterne, czyli specjaliści. Jej działalność koncentruje się na dorosłych osobach z autyzmem, dla których Fundacja stwarza możliwości wykorzystania ich szczególnych umiejętności na rynku pracy, przede wszystkim w branży IT.

Specialisterne, czyli praca dla autystyków w informatyce

(od lewej) Maria Wroniszewska z Fundacji Synapsis; Steen Hommel, Ambasador Danii; Steen Thygesen, prezes Fundacji Specialisterne; Lidia Mikołajczyk-Gmur, dyrektor generalna Velux Polska

Fundacja Specialisterne zamierza uruchomić w Polsce program "Zatrudnienie dorosłych osób z autyzmem". W procesie ich rehabilitacji wykorzystano roboty LEGO Mindstorms. Fundacja będzie również właścicielem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Do końca 2013 r. ma ona zatrudniać od 25 do 30 osób z autyzmem. Działalnością Fundacji Specialisterne w Polsce kieruje Sławomir Ulankiewicz. W ramach Fundacji Specialisterne Polska wraz z partnerami - Fundacją Synapsis i Centrum Terapii Autyzmu SOTIS - realizowane będą działania związane z programami szkoleniowo-edukacyjnymi dla osób z autyzmem. Na początek Fundacja ma działać w trzech miastach: Warszawie, Łodzi i Wrocławiu. "Nabór osób z autyzmem, które miałyby zostać włączone do projektu, jest otwarty. Choć w pierwszej kolejności chcemy zachęcać do niego naszych podopiecznych z zespołem Aspergera" - mówi Maria Wroniszewska z Fundacji Synapsis.

Sponsorem, który dał grant dla Specialisterne Fundacja Polska jest Velux Polska, oddział duńskiego producenta okien. Obie instytucje nie ujawniły wielkości grantu. Lidia Mikołajczyk-Gmur, dyrektor generalna Velux Polska stwierdziła jedynie, że w ciągu 8 lat firma ta w ciągu 8 lat przeznaczyła na cele społeczne 40 mln zł. Partnerami projektu są też: Lego oraz Ashoka Globalizer.

"Osoby autystyczne rozwiązują problemy, do których niekiedy trudno znaleźć specjalistów. Ich umiejętności związane są z testowaniem oprogramowania czy kontrolą jego jakości" - mówi Steen Thygesen, prezes Fundacji Specialisterne. "Osoby tego typu nie popełniają błędów. Potrafią też koncentrować się bardzo długo na trudnym zadaniu, zwłaszcza matematycznym. Osoby takie jak my po 20-25 minutach zaczynają się mylić, oni nie. Ludzie z autyzmem lubią też wyszukiwać błędy. Staje się to ich pasją" - dodaje Henrik Thomsen, dyrektor zarządzający duńską spółką Fundacji Secialisterne.

Perspektywy zatrudnienia

30 tys.

tyle osób chorych na autyzm (w tym 20 tys. dzieci) jest w Polsce według szacunkowych danych fundacji pomagających tym osobom.

Specialisterne rozpoczęła działalność w 2004 roku w Danii. Bezpośrednim impulsem do jej założenia było zdiagnozowanie autyzmu u syna jej założyciela - Thorkila Sonne. Aktywizacja zawodowa miała być z jednej strony odpowiedzią na potrzeby dorosłych osób z autyzmem, z drugiej zaś, wykorzystaniem ich wyjątkowych umiejętności i kwalifikacji, zwłaszcza w branży IT. Obecnie w Specialisterne jest zatrudnionych 35 osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Kolejnych 20 odbywa staże zawodowe u klientów Specialisterne. Do ich zadań należy świadczenie usług z zakresu IT, takich jak: migracja danych, testowanie oprogramowania i sprzętu, zarządzanie bazami danych. W Polsce osoba z autyzmem nie miała do tej pory zasadniczo szans na pracę zawodową. Przed kilku laty w Polsce były tylko dwa takie miejsca - gospodarstwo ekologiczne "Farma Życia" w Więckowicach, niedaleko Krakowa i przedsiębiorstwo społeczne w Wilczej Górze pod Warszawą.

O Fundacji Specialisterne pisaliśmy już cztery lata temu (Rain Man przy klawiaturze, Computerworld 12-13/2008). Przed jej powstaniem w społecznej świadomości funkcjonowali jedynie informatycy niepełnosprawni fizycznie. Coraz częściej jednak w informatyce mogą realizować się również osoby chore na autyzm. Specialisterne zatrudnia pracowników z lekką postacią autyzmu, najczęściej z syndromem Aspergera. Osoby takie są w stanie normalnie funkcjonować, ale źle radzą sobie w nowym otoczeniu, w nieoczekiwanych sytuacjach i w obecności nieznanych osób. Z tego powodu często wypadają z normalnego systemu edukacji, który wymaga zdawania stresujących egzaminów. W warunkach stworzonych w Specialisterne - przy zminimalizowanym stresie, niewielkiej zmienności zadań, w przewidywalnym otoczeniu - są bardzo wydajni, niezwykle rzadko popełniają błędy i szybciej niż przeciętnie rozwiązują problemy.

Autyzm w Polsce

Według szacunkowych danych, w Polsce jest co najmniej 30 tys. osób chorych na autyzm (w tym 20 tys. dzieci). Mianem autyzmu określa się często całe spektrum autystyczne, w którym mieszczą się różne typy osób o cechach autystycznych. Zaburzenia autystyczne to m.in. zaburzenia w interakcjach społecznych (brak kontaktu wzrokowego z innymi, nieadekwatna do sytuacji mimika oraz postawa ciała i gestykulacja, brak relacji z rówieśnikami, brak świadomości obecności i uczuć innych ludzi), zaburzenia w komunikowaniu się (opóźnienie rozwoju mowy, trudność w zrozumieniu i wyrażaniu uczuć, zarówno werbalnie, jak i niewerbalnie), powtarzające się wzorce zachowań i zainteresowań, specyficzne rytuały i manieryzmy. Niektóre osoby z autyzmem mają skłonność do agresji, zazwyczaj wtedy, kiedy muszą przebywać w obcym lub przytłaczającym je otoczeniu lub gdy na skutek nadwrażliwości na bodźce odczuwają frustrację lub stres.

Więcej o Fundacji Specialisterne na stronie specialistpeople.com.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200