Spam pod kontrolą

Co wybrać?

Chociaż łatwo można przeprowadzić ranking produktów na podstawie ich możliwości do identyfikowania i filtrowania spamu, to jednak wybór najodpowiedniejszego produktu jest związany ze specyficznymi wymaganiami środowiskowymi. Taka decyzja musi uwzględniać, czy ma być stosowany system kwarantanny i ustawień dla indywidualnych użytkowników. Mechanizm ten pozwala zredukować obciążenia serwera pocztowego i umożliwia użytkownikowi kontrolę nad ustawieniami antyspamowymi i białymi listami. Najlepsze produkty wyposażone w te mechanizmy to usługa Perimeter Manager Postini, urządzenie MailGate Corvigo i oprogramowanie Anti-Spam Gateway MailFrontier.

Jeżeli sterowanie na poziomie użytkownika nie jest tak istotne, jak inne aspekty sterowania filtrowaniem opartym na regułach i zawartości, to odpowiednią propozycją może być oprogramowanie MMS firmy Tumbleweed.

Zwycięska usługa

Zwycięzca testu - filtr antyspamowy Postini - jest rozwiązaniem funkcjonującym w formie usługi wykonywanej poza strefą ochronną sieci. Uwalnia ono infrastrukturę sieciową od obciążeń związanych z transportowaniem, przechowywaniem i obróbką wiadomości uznanych za spam.

Perimeter Manager wykorzystuje metody heurystyczne stosowane w odniesieniu do treści, jak również w warstwie transportowej. Filtrowanie obejmuje zarówno spam, jak i szkodliwe przesyłki pocztowe i jest wykonywane przed zaporą ogniowa sieci przedsiębiorstwa. Usługa zapewnia możliwość bezpośredniego blokowania ataków skierowanych na serwery pocztowe w celu uzyskania nowych adresów. Filtr kontroluje także pocztę wychodzącą - zgodnie z regułami przyjętej polityki ochrony. Funkcjonowanie na poziomach: treści i transportowym pozwala na ustalanie reguł polityk dla grup użytkowników w odniesieniu do poczty przychodzącej i wychodzącej na podstawie następujących elementów:

  • Źródłowego i docelowego serwera pocztowego.

  • Typów załączników (MP3, MPEG, JPG itp.).

  • Treści wiadomości.

  • Rozmiaru wiadomości.

  • Listy odbiorców.

  • Obecności wirusów.
Wykonywane poza siecią przedsiębiorstwa usługi antyspamowe (najczęściej w centrach danych wyspecjalizowanych firm) mogą być atrakcyjnym rozwiązaniem dla tych organizacji, które nie chcą przeznaczać większych zasobów IT (i czasu na wdrożenie zabezpieczeń) na walkę ze spamem. Usługi mogą jednak kosztować w dłuższej perspektywie czasowej więcej niż rozwiązanie programowe lub sprzętowe w sieci macierzystej. W USA takie usługi kosztują zwykle kilka dolarów miesięcznie za jednego użytkownika poczty.


TOP 200