Sophos: NAC w zestawie ochronnym

Firma dodała funkcjonalność kontroli dostępu do sieci do swojego zestawu ochronnego desktopa, adresując jeden z podstawowych problemów wdrażania NAC: konieczność zintegrowania jeszcze jednego klienta z punktem końcowym sieci.

Jest oczywiste, że oprogramowanie Sophos NAC w rzeczywistości jest kolejnym klientem, ale wdrażanym z zestawem innych aplikacji bezpieczeństwa, które użytkownik i tak instaluje. Platforma Endpoint Security and Control zawiera funkcjonalność NAC, która jest zarządzana w ramach tego zestawu.

Zespoły IT niechętnie instalują kolejne moduły klienckie na laptopach czy desktopach, ponieważ zwiększa to problemy zarządzania i uaktualniania. Dodanie NAC w formie oddzielnego klienta oznacza także konieczność integracji z innym oprogramowaniem funkcjonującym w punkcie końcowym, a to z kolei pociąga za sobą więcej pracy i konieczność dodatkowych szkoleń.

NAC zintegrowany z Endpoint Security and Control uwalnia użytkowników od konieczności integracji tego oprogramowania z pracującymi na punkcie końcowym: zaporą ogniową, antywirusem, klientem IPS, przesiewaniem aplikacji i antyspyware, ponieważ cała ta funkcjonalność zawarta jest w zestawie.

Jest to interesujące podejście do problemu NAC, ponieważ większość dostawców oprogramowania ochronnego punktów końcowych oferuje NAC, ale jako oddzielny produkt.

Dla użytkowników poszukujących NAC w formie rozwiązania niezależnego, Sophos oferuje klienta NAC i serwer polityk jako oddzielny produkt.


TOP 200