Sondy Sniffera centralnie zarządzane

Sniffer Technologies, oddział Network Associates, rozszerzył swoje sondy sieciowe o możliwość centralnego zarządzania i dostęp webowy, co ma usprawnić identyfikowanie źródła problemów wydajnościowych sieci i aplikacji.

Sniffer Technologies, oddział Network Associates, rozszerzył swoje sondy sieciowe o możliwość centralnego zarządzania i dostęp webowy, co ma usprawnić identyfikowanie źródła problemów wydajnościowych sieci i aplikacji.

Sondy Sniffer mogą być rozmieszczane w sieci przedsiębiorstwa. Problemem dla administratorów sieci była jednak konieczność przeglądania wszystkich sond w celu określenia, co każda z nich wykryła, i ręczne konsolidowanie uzyskanych w taki sposób informacji.

Zobacz również:

Sniffer Enterprise Management Architecture zaprojektowano w celu zmiany tej sytuacji, dając administratorom sieci możliwość dostępu i uaktualniania sond zdalnie - z jednego komputera wyposażonego w przeglądarkę webową - a także analizowania danych zebranych z poszczególnych sond.

Architektura opiera się na trzech komponentach:

* Istniejących sondach Sniffer Distrubuted - urządzeniach pasywnie zbierających dane o ruchu w segmentach sieci;

* Sniffer Resource Manager - zapewniającym centralne sterowanie sondami z interfejsu webowego. To nowe rozwiązanie oferowane jest w dwóch formach: oprogramowania pracującego na platformie Windows NT/2000 lub w postaci urządzenia z zagnieżdżonym oprogramowaniem (appliance). W obu przypadkach Resource Manager komunikuje się z sondami protokołem http;

* Sniffer Watch - gromadzącym dane w bazie danych SQL Server i generującym raporty o ruchu sieciowym. Dostępny w formie oprogramowania lub urządzenia.

Ulepszenia przesuwają sondy z obszaru podstawowej diagnostyki sieci w sferę zarządzania aplikacjami. Produkt może być teraz używany do określania, jak pracuje dana aplikacja, opierając się na statystykach ruchu z całej sieci.

Sondy Snifferr Distributed kosztują 13 900 USD, natomiast Sniffer Resource Manager i Sniffer Watch - odpowiednio: 27 500 i 30 000 USD.


TOP 200