Solidny outsourcing - masz to jak w banku

Materiał promocyjny W największych instytucjach finansowych świata, zatrudniających dziesiątki tysięcy ludzi, specjaliści IT stanowią nawet jedną trzecią zasobów ludzkich. Funkcjonowanie sektora bankowego jest ściśle uzależnione od dojrzałości struktur IT w poszczególnych organizacjach. To sprawia, że popularność usług outsourcingpwych rośnie, ale wraz z nią pojawiają się obawy: jak skutecznie wyeliminować trudności i w pełni wykorzystać możliwości, jakie oferuje outsourcing IT?

Solidny outsourcing - masz to jak w banku
Zmiany, jakie wymusza rynek zarówno ze strony krajowych, jak i między¬narodowych regulatorów, innowacje usługowe i procesowe wprowadzane przez konkurencję czy rosnące oczekiwania klientów, dotyczące dostępu i pełnej możliwości zarządzania „portfelami" zawsze i wszędzie, powodują, ze instytucje sektora bankowego nie mogą sobie pozwolić na najmniejsze bagatelizowanie znaczenia rozwiązań IT. Z drugiej strony, działalność IT nie jest core'owym biznesem banków i nigdy nie będzie. Rozwiązania technologiczne stanowią „jedynie" najważniejszą podporę prowadzenia biznesu, bez której cały system bankowy przestałby funkcjonować.

Najważniejsze argumenty

Dziesiątki - a czasem setki systemów IT, o które oparta jest codzienna działalność danego banku, budowane i wdrażane na przestrzeni lat, wymagają wsparcia doświadczonych konsultantów IT, specjalizujących się w różnych, często oryginalnych technologiach. Bank jako organizacja często nie jest w stanie zapewnić sobie takich zasobów ani własnymi siłami (działania rekrutacyjne) ani we własnym zakresie (wewnętrzny dział IT). Argumentów przemawiających za outsourcingiem tych usług jest bardzo wiele, ale najważniejsze to obniżenie kosztów stałych czy elastyczność w postaci natychmiastowej redukcji zasobów ludzkich w trudnych czasach, Jednak zawsze korzystając z usług dostawców trzeba przestrzegać podstaw, które dają gwarancję, że model biznesowy oparty na outsourcingu będzie kluczem do efektywnego rozwoju każdej instytucji bankowej w Polsce.

Solidny outsourcing - masz to jak w banku

Dostęp do najlepszych specjalistów IT

Mnogość technologii, narzędzi informatycznych czy oryginalnych kompetencji powoduje, że banki nie są w stanie skutecznie oraz w akceptowalnych ramach czasowych zatrudnić odpowiednich specjalistów do wszystkich projektów. I tu kluczowy jest wybór solidnego, doświadczonego partnera, który będzie w stanie zapewnić dostępność konsultantów w odpowiednim czasie, z gwarancją najwyższej jakości świadczonych usług.

Tylko taki partner posiada zasoby organizacyjne i ludzkie, które stanowią idealne uzupełnienie wewnętrznych zasobów IT. Jednym z determinantów określających poziom usług jest gwarancja jakości pracy i wiedzy konsultantów. Zaawansowane, wieloetapowe procesy rekrutacyjne w obszarze miękkim i technicznym, doświadczenie nabyte w setkach projektów, dostęp pracowników do wiedzy w zakresie najnowszych technologii oraz biznesu, szkolenia, warsztaty czy konferencje tematyczne powodują, że model oparty na outsourcingu usług IT podnosi gwarancję powodzenia każdej inicjatywy w instytucji finansowej.

Know-how

Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na przyszły sukces projektów realizowanych przez banki jest know-how, na które składa się doświadczenie przy wdrażaniu różnego typu projektów, dobre praktyki czy lessons learnt. Sektor bankowy jest specyficznym obszarem IT i trudno jest przenieść tu dobre praktyki czy doświadczenie nabyte w innych branżach. Najbardziej cenionymi specjalistami na rynku są osoby, które miały możliwość realizacji podobnych przedsięwzięć w innych bankach funkcjonujących w Polsce i na świecie. Osoby z takim doświadczeniem są w stanie na samym wstępie maksymalnie ograniczyć ryzyka związane z realizacją projektu. Naturalne jest także, że zewnętrzni konsultanci przekazują swoją wiedzę pracownikom banku, a przez to przyczyniają się do poszerzania ich horyzontów oraz zdobywania kolejnych doświadczeń. Ważne jest to zwłaszcza w nowych rozwiązaniach, kiedy bank nie jest w stanie znaleźć oczekiwanych kompetencji we własnych strukturach. Specjalista pracujący od kilku lat w jednym banku posiada olbrzymią wiedzę na temat systemów w nim funkcjonujących, jednak nie ma doświadczeń osoby, która wdrażała podobne rozwiązania w szeregu instytucji bankowych czy też śledzi najnowsze trendy. Szyny integracyjne, modelowanie procesów BPM, wdrażanie nowych rekomendacji czy rozwiązania mobilne mogą stanowić wyzwanie dla każdej instytucji finansowej. Podejście do projektu bez niezbędnego doświadczenia praktycznego może narażać bank na wysokie ryzyko niepowodzenia.

Elastyczne modele współpracy

Outsourcing z doświadczonym, dojrzałym dostawcą ma jeszcze jedną zaletę. Firma taka oferuje modele współpracy wypracowane na przestrzeni lat funkcjonowania na rynku. Bank może wybrać najbardziej optymalny dla niego model usług: od prostego staffingu, outsoursując jednego lub kilku specjalistów o określonych kompetencjach, którzy czasowo wspierają zespół, aż do zaawansowanego team leasingu czy usług zarządzanych, w których firma wspiera bank całym zespołem doświadczonych konsultantów, stworzonym specjalnie dla klienta. Konsultanci są angażowani na czas trwania projektu, bez konieczności wiązania się z bankiem długoterminową współpracą, ale z możliwością jej przedłużenia. Dzięki temu instytucja finansowa nie jest zobowiązana do ponoszenia kosztu utrzymania konsultantów po zakończonym projekcie, jak ma to miejsce w przypadku pracowników. Elastyczność, jaką oferują firmy outsourcingowe w zakresie długości i formy współpracy, pozwala odbiorcom usług płynnie zarządzać projektami bez konieczności wstrzymywania etapów projektów bądź podejmowania działań doraźnych ad hoc. Elastyczność ta powoduje także, że zespół i prowadzone projekty można zgodnie z wolą klienta szybko powiększać.