Solidex i Ericsson rozbudują KPSI

Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna sp. z o.o. podpisała umowę z konsorcjum Solidex-Ericsson dotyczącą rozbudowy regionalnej sieci teleinformatycznej. Wartość kontaktu to 52 mln zł.

Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna to projekt finansowany ze środków unijnych. Zarządzająca przyszłą siecią spółka KPSI powstała z inicjatywy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Szerokopasmowa sieć ma za zadanie wspierać rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie. Projekt prowadzony jest od 2003 roku. Na razie stworzony tylko niektóre elementy sieci. Pilotażowy etap budowy KPSI stanowiło uruchomienie w 2004 r. miejskiej sieci szerokopasmowej we Włocławku, z której korzysta administracja i organizacje użyteczności publicznej. KPSI zakłada wykorzystanie infrastruktury sieci Pionier i miejskich sieci TORMAN oraz BYDMAN.

Kontrakt jaki zawarł (lider) występujący w konsorcjum z Ericssonem obejmuje budowę sieci szkieletowej opartej na rozwiązaniach światłowodowych DWDM oraz radiowych systemach dostępowych. Ericsson zapewni rozwiązania do zarządzania siecią.