Solaris 9 bez Intela

Sun Microsystems poinformowała o zaniechaniu (z powodów czysto ekonomicznych) obsługi procesorów Intela w planowanym na ten rok wydaniu systemu operacyjnego Solaris 9.

Sun Microsystems poinformowała o zaniechaniu (z powodów czysto ekonomicznych) obsługi procesorów Intela w planowanym na ten rok wydaniu systemu operacyjnego Solaris 9.

Znakomita większość korporacyjnych użytkowników Solaris eksploatuje ten system na 64-bitowej platformie Suna - procesorach UltraSparc. Pewna liczba użytkowników pracuje jednak także z tym oprogramowaniem na serwerach wyposażonych w 32-bitowe procesory Intela. Firmy, takie jak Dell, ładują zazwyczaj Solaris do swoich serwerów (opartych na Intelu) na życzenie użytkowników, chociaż Dell nie oferuje Solarisa bezpośrednio (jako opcji).

Zobacz również:

Praktyka ta jednak skończy się wraz z wydaniem Solaris 9, planowanym na pierwszą połowę br. Sun uznał, że koszty wsparcia linii Intela z Solaris 9 są za duże w stosunku do spodziewanych efektów.

Sun nie oferuje także wsparcia dla Itanium (64-bitowy Intela) - pomimo zaawansowania prac nad wersją Solaris obsługującą Itanium nie będą one kontynuowane.

Klienci eksploatujący Solaris 8 na serwerach z procesorami Intela mają zapewnione wsparcie serwisowe na siedem lat. Wielu z nich może zatrzymać się więc na Solaris 8 na pewien czas, zatem decyzja Suna w odniesieniu do Solaris 9 może mieć dla nich niewielkie skutki bezpośrednie. Użytkownicy systemu operacyjnego Solaris w dużo mniejszym tempie uaktualniają swoje systemy niż ma to miejsce w przypadku systemów operacyjnych na desktopach.

Większość użytkowników intelowskiej wersji Solaris to wyższe uczelnie i nieduże firmy.


TOP 200