Solaris 9 bez Intela

Sun Microsystems poinformowała o zaniechaniu (z powodów czysto ekonomicznych) obsługi procesorów Intela w planowanym na ten rok wydaniu systemu operacyjnego Solaris 9.

Sun Microsystems poinformowała o zaniechaniu (z powodów czysto ekonomicznych) obsługi procesorów Intela w planowanym na ten rok wydaniu systemu operacyjnego Solaris 9.

Znakomita większość korporacyjnych użytkowników Solaris eksploatuje ten system na 64-bitowej platformie Suna - procesorach UltraSparc. Pewna liczba użytkowników pracuje jednak także z tym oprogramowaniem na serwerach wyposażonych w 32-bitowe procesory Intela. Firmy, takie jak Dell, ładują zazwyczaj Solaris do swoich serwerów (opartych na Intelu) na życzenie użytkowników, chociaż Dell nie oferuje Solarisa bezpośrednio (jako opcji).

Praktyka ta jednak skończy się wraz z wydaniem Solaris 9, planowanym na pierwszą połowę br. Sun uznał, że koszty wsparcia linii Intela z Solaris 9 są za duże w stosunku do spodziewanych efektów.

Sun nie oferuje także wsparcia dla Itanium (64-bitowy procesor Intela) - pomimo zaawansowania prac nad wersją Solaris obsługującą Itanium nie będą one kontynuowane.

Klienci eksploatujący Solaris 8 na serwerach z procesorami Intela mają zapewnione wsparcie serwisowe na siedem lat. Wielu z nich może zatrzymać się więc na Solaris 8 na pewien czas, zatem decyzja Suna w odniesieniu do Solaris 9 może mieć dla nich niewielkie skutki bezpośrednie. Użytkownicy systemu operacyjnego Solaris w dużo mniejszym tempie uaktualniają swoje systemy niż ma to miejsce w przypadku systemów operacyjnych na desktopach.

Większość użytkowników intelowskiej wersji Solaris to wyższe uczelnie i nieduże firmy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200