Software AG - gigant nieznany

7 maja br. odbyło się w hotelu Marriott w Warszawie, zorganizowane przez gdańską Agencję Informatyczną, seminarium SOFTWARE AG, niemieckiej firmy zajmującej szóstą pozycję na liście światowych producentów i sprzedawców oprogramowania - m.in. za Microsoftem, Lotusem i Oracle'em, a przed Novellem i WordPerfectem.

7 maja br. odbyło się w hotelu Marriott w Warszawie, zorganizowane przez gdańską Agencję Informatyczną, seminarium SOFTWARE AG, niemieckiej firmy zajmującej szóstą pozycję na liście światowych producentów i sprzedawców oprogramowania - m.in. za Microsoftem, Lotusem i Oracle'em, a przed Novellem i WordPerfectem.

Jest ona jedynym przedstawicielem Europy na tej ekskluzywnej liście. SOFTWARE AG to firma o bardzo długiej tradycji i wielkim doświadczeniu - od 20 lat działa na rynku wielkich systemów komputerowych, zajmując się budowaniem systemów bazowych działających w zróżnicowanym środowisku hardwarowym i systemowym. Na jej dorobek składa się 4000 instalacji u takich klientów, jak Japan Airlines, UNICEF, biblioteka narodowa Hiszpanii, służby administracyjne armii brytyjskiej i służba podatkowa stanu Teksas. Ostatnio systemy Software AG zostały zainstalowane w kancelarii prezydenta Jelcyna, wydawnictwie "Prawda" i w ministerstwie prywatyzacji Czecho- Słowacji. Firma zatrudnia 4000 pracowników, zaś jej obroty kształtują się na poziomie 380 mln USD rocznie wykazując 20% wzrost w skali roku.

SOFTWARE AG instaluje systemy składowania i obróbki danych oparte na własnym systemie ADABAS i języku programowania czwartej generacji NATURAL. System ten, rozwijany od 20 lat, wyróżnia się ogromną gamą hardwaru i systemów operacyjnych, z którymi jest w stanie współpracować - od wielkich mainframów (dla których był rozwijany od samego początku) po pracujące w sieci komputery osobiste. Przykładowo, platforma systemowa ADABAS-u obejmuje m.in. MVS, VSE i VM (IBM), VMS (DEC), VS (Wang), różne wersje Unixa, OS/2, MS DOS i . Oryginalną cechą ADABAS-u jest tzw. Entire Function Server Technology - metoda działania ponad platformą hardwarową, systemową, a nawet ponad systemem zarządzania bazą danych, dzięki czemu ADABAS skutecznie obsługuje rozproszone, heterogeniczne bazy danych, realizując wymogi otwartości określone przez własny standard Open Integrated Software Architecture. Zawiera on wszystkie główne standardy międzynarodowe. Open zapewnia walor otwartości systemom bazowym daleko wykraczającym poza świat Unixu.

Jak się okazuje, system ADABAS od dawna jest obecny w Polsce w postaci co najmniej kilkunastu nielegalnych instalacji pracujących na maszynach RIAD, sprowadzonych ze Związku Radzieckiego wraz z oprogramowaniem.


TOP 200