Software AG buduje sieć partnerów

Do uruchomionego przez producenta programu Dynamiczny Partner przystępują już pierwsze firmy. Przedstawiciele Software AG zapewniają, że jeszcze w czerwcu zostaną podpisane kolejne umowy z polskimi partnerami.

Software AG zamierza rozwinąć sieć dystrybucji w Polsce. "Do końca br. chcemy pozyskać kilkunastu partnerów, którzy będą sprzedawać nasze produkty i produkty kilku partnerów, wykorzystujących nasze technologie jako platformę dla swoich rozwiązań" - mówi Andrzej Nojszewski, dyrektor generalny Software AG Polska. W najbliższym czasie Software AG Polska podpisze również umowę z firmą, która będzie dystrybuować jej produkty. Zmiana strategii sprzedaży z bezpośredniej na pośrednią została wymuszona przez zmianę charakterystyki produktów. "Dotychczas były one adresowane do największych firm, mających komputery typu mainframe. Tamino to produkt w pewnym sensie masowy" - dodaje.

W maju niemiecka firma uruchomiła globalny program pod nazwą "Dynamiczny Partner". Pierwszym jego uczestnikiem w Polsce została firma DDC znana z wdrożenia systemu monitorowania produkcji w Daewoo-FSO czy realizacji projektu informatycznego dla Automarket.pl. Przedstawiciele Software AG zapewniają, że do końca czerwca zostanie podpisanych kilka kolejnych umów.

Zobacz również:

W ramach programu firma będzie oferować telefoniczne wsparcie techniczne oraz dostęp do dokumentacji oprogramowania i innych baz wiedzy w stworzonym przez Software AG portalu. Producent będzie także zapewniać doradztwo z zakresu sprzedaży i marketingu oraz odpowiednie szkolenia.

Koszt uczestnictwa w programie wynosi 3000 euro rocznie. W ramach opłaty firmy otrzymują licencję na użytkowanie Tamino XML Developer. Do inicjatywy Dynamiczny Partner mogą przystąpić firmy, które co najmniej 30% przychodów uzyskują z wdrożeń i integracji systemów informatycznych. Wymogiem jest także zatrudnienie co najmniej jednego specjalisty od rozwiązań Software AG, który ukończył szkolenie w zakresie technologii Tamino XML.

Partnerem Software AG Polska w zakresie szkoleń jest Altkom Akademia. Obecnie oferowane są trzy kursy dotyczące technologii niemieckiej firmy. Według jej przedstawicieli wkrótce oferta zostanie rozszerzona. Altkom Akademia będzie również wydawać certyfikaty dla specjalistów.


TOP 200