Software AG Polska: ekspansja w ubezpieczeniach

Jak zapowiada Andrzej Nojszewski, prezes zarządu Software AG Polska, nowa strategia ma już w tym roku doprowadzić do dwukrotnego zwiększenia przychodów z sektora ubezpieczeniowego. W zeszłym roku wpływy ze sprzedaży do firm ubezpieczeniowych stanowiły 40% obrotów polskiego oddziału (35% sektor publiczny, a 15% banki). W 2005 r. Software AG Polska miał przychody w wysokości 4 mln euro (wzrost o 25 proc.).

Na świecie głównym źródłem przychodów firmy są rozwiązania działające na komputerach mainframe. W Polsce firma posiada 25 klientów wykorzystujących na tej platformie bazę danych Adabas i język Natural, dla których świadczy usługi jej rozbudowy i modernizacji. Nowością w ofercie Software AG jest pakiet crossvision, wspomagający budowę architektury typu SOA. W jego skład wchodzi m.in. rozwijana od kilku lat magistrala usług sieciowych Mediator, repozytorium usług sieciowych i procesów biznesowych CentraSite oraz rozwiązania klasy BPM (Business Process Management).

Architektura SOA

Pakiet crossvision będzie dostępny na rynku w maju br. "Rozwiązanie to ma znacznie ułatwić klientom wdrażanie nowych i usprawnienie istniejących procesów biznesowych w ramach architektury SOA" - mówi Andrzej Nojszewski. "Kluczowym elementem tego pakietu - zwłaszcza dla firm ubezpieczeniowych, które stały się naszym głównym klientem w Polsce - są rozwiązania BPM, umożliwiające definicję i zarządzanie złożonymi procesami biznesowymi, jak np. likwidacją szkód czy oceną ryzyka. Możliwe jest dokonanie tego w oparciu o istniejące aplikacje udostępniające swoje funkcjonalności w postaci usług sieciowych" - dodaje.

W zakresie architektury SOA Software AG oferuje już usługi konsultacyjne dla dużej zachodniej grupy ubezpieczeniowej, działającej również w Polsce, a także dla jednego z nowych towarzystw intensywnie inwestującego na rynku ubezpieczeń w naszym kraju.

Projekty w ubezpieczeniach...

Software AG ma w ofercie także aplikacje dedykowane poszczególnym sektorom, przede wszystkim branży ubezpieczeniowej. Firma sprzedaje m.in. system Versis - obsługujący tzw. back-office firm ubezpieczeniowych. Na świecie spółka przeprowadziła już ok. 20 wdrożeń tego rozwiązania. Do integracji aplikacji typu front-end - elektronicznych kanałów sprzedaży, portali, systemów dla agentów - służy z kolei pakiet i-Services. Pierwszym polskim klientem na system Versis była Compensa. Wdrożenie rozpoczęto w 2004 r. i zakończono niecały rok później. Równolegle został uruchomiony portal dla agentów na bazie pakietu i-Services. Było to pierwsze jego wdrożenie w Europie.

Polski oddział Software AG rozbudowuje ubezpieczeniowe centrum kompetencyjne, w którym pracują konsultanci biznesowi i techniczni oraz programiści. "Przenieśliśmy część wsparcia i rozwoju oprogramowania Versis do Polski. W ten sposób możemy je lepiej dostosować do potrzeb polskiego rynku" - mówi Andrzej Nojszewski. W tym roku zatrudnienie w Software AG wzrośnie do 50 osób, wobec 28 pracowników na koniec 2005 r.

...i administracji

W sektorze administracji publicznej, polski oddział firmy korzysta z doświadczeń korporacji na szczeblu globalnym. Software AG opracowało system elektronicznych podatków "SIR" w Hiszpanii. W przetargu na polski system elektronicznej obsługi podatków Software AG startuje wraz z firmą S&T. Konsorcjum zamierza świadczyć usługi konsultacyjne w fazie przygotowania założeń i wdrożenia systemu deklaracje.

Wśród innych klientów Software AG w Polsce znajdują się m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Systemy spółki wdrożone przez ZETO Bygoszcz (ZUS/KRUS), ZETO Katowice (ZUS) oraz Unizeto (KRUS) obsługują wypłatę rent, emerytur i innych świadczeń dla blisko 10 mln osób. Z kolei Narodowy Bank Polski wykorzystuje technologie XML Software AG w swoich serwisach internetowych. LOT korzysta natomiast z systemu obsługi serwisowej floty przewoźnika o nazwie Merlin napisany przez Software AG wspólnie z US AirWays.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200