Softbank przejmuje kolejne firmy internetowe

Zarząd Softbanku poinformował, że podpisał 4 lutego porozumienie o współpracy z trzema dostawcami usług internetowych Polbox, PIK-NET i Multinet.

Zarząd Softbanku poinformował, że podpisał porozumienie o współpracy z trzema dostawcami usług internetowych Polbox, PIK-NET i Multinet.

Podpisane porozumienie zakłada możliwość nabycia przez Softbank SA do 100% udziałów i akcji tych spółek lub podmiotu, który w przyszłości będzie posiadał akcje tych spółek.

Według nieoficjalnych informacji Polbox tworzy wspólnie z PIK-NET i Multinet grupę firm internetowych, do której miałoby wejść sześciu dostawców usług internetowych.


TOP 200