Softbank po II kw.

W II kwartale 2004 roku skonsolidowane przychody Softbanku wyniosły 87,7 mln zł, co oznacza wzrost o 81,53 proc. w porównaniu z II kwartałem 2003 roku. Pomimo pozytywnych wyników na sprzedaży i działalności operacyjnej grupa w podsumowanym okresie poniosła stratę netto w wysokości 4,8 mln zł.

- Wbrew dotychczas panującej sezonowości, rynek informatyczny w II kwartale br. uległ ogólnemu ożywieniu, co przełożyło się na znacznie wyższy, niż rok wcześniej poziom sprzedaży grupy - komentuje zarząd integratora.

Realizacja kolejnych etapów dwóch dużych kontraktów podpisanych w 2003 roku (ZSI w PKO BP i CEPiK w MSWiA), a także umów zawartych już w 2004 roku (m.in. wartego ponad 27 mln zł zlecenia na budowę systemu dla PWPW, kontraktu na system obsługi dystrybucji prasy z RUCH S.A. za 4 mln zł, aneksów do umów serwisowych z PKO BP) pozwoliła na uzyskanie w II kw., pomimo zawiązania rezerwy restrukturyzacyjnej, skonsolidowanego zysku operacyjnego w kwocie 3 mln zł. Grupa i podmiot dominujący odnotowały w kwartale stratę netto w wysokości 5 mln zł (Grupa) i 10 mln zł (Softbank S.A.) w związku z kosztami restrukturyzacji oraz ujemny efektem wyceny instrumentów finansowych wbudowanych w zawarte umowy wdrożeniowe.

Zobacz również:

  • Indie znoszą zakaz wykorzystywania kart operatora MasterCard

W minionym kwartale grupa utworzyła rezerwę restrukturyzacyjną w kwocie 6,5 mln zł, związaną z restrukturyzacją Softbanku. W skład rezerwy wchodzą odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę na rzecz członka zarządu - Jarosława Ogorzałka (4,2 mln zł), oraz odprawy i wynagrodzenia dla dziewięciu osób z kadry kierowniczej spółki (2,3 mln zł).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200