Softbank nie wypłaci dywidendy

Spółka zamierza zaproponować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy niewypłacanie dywidendy z zysku za rok 2001.

Zarząd Softbanku poinformował, że zamierza zaproponować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy niewypłacanie dywidendy z zysku za rok 2001. Zgromadzenie odbędzie się 22 marca tego roku. Softbank zamknął 2001 rok przychodami ze sprzedaży w wysokości 407,6 mln zł i zyskiem netto w kwocie 23,5 mln zł.

Zobacz również: