Softbank ma nowego prezesa zarządzającego

Został nim Bohdan Garstecki. Aleksander Lesz, prezes zarządu Softbank SA, będzie nadzorował strategię rozwoju spółki i grupy kapitałowej.

Bohdan Garstecki z dniem 18 września 2000 r. obejmie w Softbank SA stanowisko prezesa zarządzającego i będzie nadzorował bieżącą działalność operacyjną spółki. W ramach podziału obowiązków, Aleksander Lesz, prezes zarządu firmy, będzie nadzorował strategię rozwoju spółki i grupy kapitałowej. Zarząd Softbanku wniesie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o powołanie Bohdana Garsteckiego w skład zarządu.

Bohdan Garstecki (45 l.) ukończył Wydział Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej. W 1987 r. podjął pracę w warszawskim przedstawicielstwie firmy ICL. W latach 1989-1994 pełnił funkcję szefa sprzedaży odpowiedzialnego za sektor finansowo-bankowy w ICL. Od 1991 r. do 1994 r. był członkiem zarządu Softbanku. W listopadzie 1994 r. objął stanowisko dyrektora generalnego Xerox w Polsce, a w 1998 r. został członkiem ścisłego kierownictwa Xerox Europe.

***

Softbank podpisał dzisiaj (28 sierpnia) umowę z Ruch SA na wykonanie ogólnopolskiego systemu kolportażu dla klientów instytucjonalnych za pośrednictwem Internetu. Warszawska spółka dostarczy także rozwiązania informatyczne. Wartość kontraktu wyniesie 4,9 mln zł.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200