Softbank i ICL zawarły strategiczne porozumienie

Softbank i ICL zawarły strategiczne porozumienie dotyczące współpracy w zakresie outsourcingu, dystrybucji produktów, usług i wymiany technologii. Umowa obejmuje także wzajemną sprzedaż rozwiązań związanych z handlem elektronicznym. Produkty własne i licencjonowane Softbanku mają być oferowane na rynkach innych krajów przez lokalne oddziały ICL.

Softbank i ICL zawarły strategiczne porozumienie dotyczące współpracy w zakresie outsourcingu, dystrybucji produktów, usług i wymiany technologii. Umowa obejmuje także wzajemną sprzedaż rozwiązań związanych z handlem elektronicznym. Produkty własne i licencjonowane Softbanku mają być oferowane na rynkach innych krajów przez lokalne oddziały ICL.

Współpraca przy outsourcingu ma pozwolić obu firmom na stworzenie odpowiednich rozwiązań dla polskiego rynku bankowo-finasnowego (w przyszłości również dla innych sektorów rynku). ICL stanie się również dostawcą usług dla Softbanku. Zawarte porozumienie ma ponadto zapewnić wzajemny dostęp do technologii i wiedzy.

Szczegółowe zasady współpracy określą odrębne umowy, które mają być podpisane nie później niż 30 września br.