Sniffer Network Protection Platform

Network Associates wprowadza Sniffer Network Protection Platform - nowe rozwiązanie dla przedsiębiorstw i usługodawców – do zabezpieczania infrastruktur informatycznych przed zagrożeniami i problemami z wydajnością.

Platforma ta obejmuje wiele elementów do analizowania i zarządzania środowiskiem sieciowym z możliwością implementacji systemów zapobiegania włamaniom - Intrusion Prevention System.

Rozwiązanie Sniffer Technologies s6040 to modułowe urządzenie zaprojektowane specjalnie dla korporacyjnych sieci gigabitowych. Urządzenie umożliwia pozyskiwanie i analizę danych z szybkością technologii Gigabit Ethernet. Innowacyjne funkcje tego rozwiązania, takie jak obsługa rutowania asymetrycznego oraz czterech pełnodupleksowych modułów nośników, pozwalają znacznie przyspieszyć czas rozwiązywania skomplikowanych problemów z bezpieczeństwem i wydajnością sieci.

Zobacz również:

  • Usługa Threads będzie wkrótce dostępna w wersji webowej

Sniffer Distributed 4.3 to oprogramowanie analityczne pracujące na urządzeniach Sniffer Technologies. Jest to zaawansowane narzędzie do zarządzania awariami i wydajnością całej sieci..

Z kolei Network Performance Orchestrator (nPO) zapewnia centralne funkcje zarządzania i wizualizacji dla platformy Sniffer Network Protection. Wprowadzono w nim rozszerzenia najważniejszych składników — nPO Manager 2.0 oraz nPO Visualizer 2.1, dzięki którym można strategicznie zarządzać globalnymi sieciami i aplikacjami. nPO Manager 2.0 zapewnia rozbudowane funkcje centralnego zarządzania, administracji i ochrony. W nowej wersji nPO Manager wyposażono w funkcję analizy wielotorowej. Umożliwia ona szybkie sortowanie ruchu z różnych segmentów sieci w celu szybkiego przejścia do analizy przyczynowej trasy.

nPO Visualizer 2.1 umożliwia tworzenie rozbudowanych raportów o problemach z wydajnością sieci, wykorzystaniu pasma, globalnych danych statystycznych, głównych alarmach oraz tendencjach użytkowania.

Sprzedaż produktów w Polsce prowadzą ABC Data i Tech Data Polska.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200