Sniffer Distributed 4.3

Network Associates wprowadza rozszerzoną wersję oprogramowania Sniffer Distributed, pozwalającą na optymalizację wykrywania awaryjności sieci i zarządzania jej wydajnością. Sniffer Distributed 4.3 jest integralnym komponentem platformy Sniffer Network Protection, która niedawno została wprowadzona na rynek.

Jest to zaawansowane oprogramowanie służące do wykrywania awaryjności sieci i zarządzania jej wydajnością. Jego możliwości monitorowania oraz analizowania ruchu sieciowego pozwalają na rozpoznanie zdarzeń zachodzących w sieci, mających wpływ na procesy biznesowe w firmie.

Oprogramowanie Sniffer Distributed jest dostępne w dwóch konfiguracjach: Sniffer Distributed Expert, udostępniające funkcje zarządzania awariami i wydajnością sieci, oraz Sniffer Distributed RMON+, które zapewnia efektywne funkcje monitorowania przydatne w takich miejscach, jak filie i oddziały zamiejscowe, gdzie funkcja analizy specjalistycznej nie jest wymagana.

Zobacz również:

  • Snowflake na celowniku hakerów

Sniffer Distributed obsługuje również takie opcje oprogramowania, jak Sniffer Voice, Sniffer Mobile oraz aktualizację analizy specjalistycznej dla Sniffer Distributed RMON+, która umożliwia użytkownikom poszerzanie zakresu funkcji oprzyrządowania sieci bez konieczności instalowania nowego sprzętu i oprogramowania.

Sniffer Distributed 4.3 zawiera tez liczne usprawnienia pozwalające na lepszą integrację z rozwiązaniem Network Performance Orchestrator (nPO).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200