Służbowy IRC

Program WebBoard pozwala na szybkie uruchomienie dyskusji i dialogów internetowych na stronach WWW i w firmowej sieci intranet.

Program WebBoard pozwala na szybkie uruchomienie dyskusji i dialogów internetowych na stronach WWW i w firmowej sieci intranet.

Dzięki dostępności rozwiązań internetowych elektroniczna komunikacja między pracownikami w firmie dzisiaj może wyglądać inaczej niż jeszcze dwa lata temu, gdy niepodzielnie królowały aplikacje GroupWise czy Notes.

Programy, takie jak WebBoard zyskują na popularności dzięki prostocie. Użytkownik może z nich korzystać poprzez interfejs zwykłej przeglądarki WWW. Administrator natomiast zostaje zwolniony z konieczności instalowania wielu kopii różnego oprogramowania klienckiego, wprowadzenie nowych możliwości dialogu w firmie wymaga bowiem jedynie umieszczenia odpowiednich narzędzi na serwerze.

Wersja 4.0 programu obsługuje protokół NNTP, pozwalając użytkownikom na korzystanie zarówno ze standardowych klientów pocztowych, jak i czytników news. WebBoard jest oferowany wraz z własnym serwerem WWW, ale może też działać na serwerze IIS Microsoftu.

Aplikacja pozwala na zdefiniowanie 255 miejsc do prowadzenia dyskusji. W każdym można wprowadzić dowolną liczbę grup dyskusyjnych z możliwością ich obsługi przez innego moderatora. Wygląd zewnętrzny interfejsu można zmienić, posługując się dostarczonymi schematami. Administrator za pomocą skryptów ma możliwość rozszerzania standardowych funkcji programu, np. dodania uwierzytelnienia użytkowników grup dyskusyjnych w systemie Windows NT, ustalenia zasad prowadzenia korespondencji, subskrypcji przez nowych użytkowników itp. Użytkownicy mają dostęp do rozbudowanych narzędzi pozwalających na przeszukiwanie listów.

Dostępne w programie możliwości prowadzenia dialogów on-line to bazująca na Javie implementacja IRC (Internet Relay Chat) i nowe narzędzie napisane w JavaScript, pozwalające na przekazywanie dowiązań czy załączników - jako dodatek w prowadzonym dialogu.

Możliwości programu WebBoard sprawiają, że nie jest to narzędzie ograniczone do intranetu. Inne jego zastosowania to np. użycie go jako mechanizm prowadzenia grup dyskusyjnych na stronach WWW w Internecie.

WebBoard 4.0 posługuje się narzędziem MSDE (Microsoft Data Engine), bazującym na technologii MS SQL 7.0, służącym do przechowywania danych (do 2 GB) dostępnych z poziomu komputera użytkownika.


TOP 200