Słupsk miasto internautów

Już wkrótce Słupsk może stać się miastem, w którym będzie chciał mieszkać każdy miłośnik Internetu i wirtualnej komunikacji. Dzięki inicjatywie Urzędu Miasta Słupska, Cisco Systems i Fundacji Edukacji Ekonomicznej w ramach europejskiego programu e-Europe 2005 już wkrótce do miejskiej sieci komputerowej podłączone będą wszystkie urzędy, szkoły, szpitale i uczelnie.

Już wkrótce Słupsk może stać się miastem, w którym będzie chciał mieszkać każdy miłośnik Internetu i wirtualnej komunikacji. Dzięki inicjatywie Urzędu Miasta Słupska, Cisco Systems i Fundacji Edukacji Ekonomicznej w ramach europejskiego programu e-Europe 2005 już wkrótce do miejskiej sieci komputerowej podłączone będą wszystkie urzędy, szkoły, szpitale i uczelnie.

Ogłoszony przez Radę Europejską program e-Europe 2005 zakłada, że do końca 2005 r. Europa powinna dysponować nowoczesnymi służbami publicznymi dostępnymi online (e-Government, e-Learning, e-Health) oraz dynamicznym środowiskiem biznesowym, opartym na powszechnym, niedrogim, szerokopasmowym dostępie do Internetu oraz na bezpiecznej infrastrukturze informatycznej. Dziesięć, wówczas jeszcze kandydujących do Unii, państw podpisało w 2002 r. akt, w którym zadeklarowały gotowość realizacji założeń programu e-Europe 2005.

Z inicjatywy firmy Cisco Systems, we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej, uruchomiony został projekt, w rezultacie którego w Słupsku powstaje szkielet infrastruktury szerokopasmowej. Jest to część szerszej inicjatywy, mającej na celu budowanie społeczeństwa informacyjnego w 6 wybranych gminach. Cisco Systems przeznaczy na budowę społeczeństwa informacyjnego 2 mln USD, które pokryją koszt wyposażenia sieciowego, grant Fundacji Cisco oraz wsparcie konsultantów. Współfinansowania słupskiej części projektu podjęła się także Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Urząd Miasta Słupska.

W Słupsku istnieje już zintegrowana sieć komputerowa Urzędu Miasta oraz 2 miejskie witryny internetowe. W ramach grantu Cisco oraz dodatkowych funduszy miejskich (Słupsk przeznaczy z budżetu kwotę w wysokości 25% sumy przyznanej przez Cisco Systems) planowane jest stworzenie kompletnej miejskiej sieci szerokopasmowej oraz teleinformatycznej integracji wszystkich służb miejskich, edukacji, służby zdrowia i biznesu. Usprawnione ma być m.in. świadczenie usług przez administrację miejską dla ludności. Podniesiony zostanie poziom bezpieczeństwa w mieście (możliwa będzie lepsza komunikacja służb miejskich i monitoring). Władze Słupska liczą też na przyspieszenie rozwoju gospodarczego i podniesienie jego atrakcyjności inwestycyjnej.

Do realizacji tych celów posłuży miejska sieć Ethernet, przy budowie której początkowo wykorzystane zostaną istniejące odcinki należące do operatorów lokalnych. Zostaną do niej przyłączone placówki oświatowe, Urząd Miasta i instytucje użyteczności publicznej. Dwie szkoły średnie i dwie wyższe zostaną wyposażone w sieci bezprzewodowe. Miejska sieć budowana będzie z wykorzystaniem wysoko wydajnego serwera, do którego podłączeni zostaną lokalni operatorzy i firmy biorące udział w projekcie. W mieście powstaną 2 punkty oferujące bezprzewodowy dostęp do Internetu oraz kilka, także podłączonych do sieci miejskiej, kiosków internetowych.

W sieci szkieletowej świadczone będą m.in. następujące usługi:

  • VPN/VLAN,
  • Internet,
  • Voice over IP,
  • monitoring miejski i ochrona obiektów,
  • hot spoty.
Poza instytucjami oświatowymi i użyteczności publicznej do sieci miejskiej zostaną podłączone lokalne sieci przeznaczone dla prywatnych odbiorców. Na tzw. odcinku ostatniej mili, sygnał będzie rozprowadzany przez niezależnych operatorów.

Konstrukcja sieci oparta będzie na głównej magistrali o przepustowości 1Gb/s. Do niej podłączona zostanie zewnętrzna sieć światłowodowa o przepustowości 100 Mb/s, która stanowić będzie bazę dla lokalnych sieci miejskich i punktów dostępowych o przepustowości od 10 do 100 Mb/s. Wykorzystane zostaną rutery Cisco serii 831 w wersji K9, zapewniającej szyfrowanie transmitowanych danych. Dostęp radiowy będzie natomiast realizowany przy użyciu urządzeń Cisco Airnet serii 1230. Bezpieczeństwo sieci zapewnią zapory Cisco PIX serii 515.

Koncepcja przewiduje włączenie do systemu wszystkich jednostek mających jakikolwiek związek z funkcjonowaniem miasta i obsługą mieszkańców. Do sieci mają być podłączone słupskie szkoły podstawowe, gimnazja, licea, zespoły szkół i uczelnie, Urząd Miejski (2 lokalizacje), Urząd Wojewódzki, Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Zarząd Dróg Miejskich, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Urząd Pracy i komisariaty Policji.


TOP 200