Śledzenie banków

Do końca lutego br. ma powstać hurtownia danych, gromadząca informacje z wszystkich banków regionalnych.

Do końca lutego br. ma powstać hurtownia danych, gromadząca informacje z wszystkich banków regionalnych.

W każdym z banków spółdzielczych zostanie zainstalowany serwer bazodanowy Oracle 7, aplikacja Arthur Andersen i oprogramowanie Oracle Discoverer, służące do analizy i tworzenia raportów.

We wszystkich bankach regionalnych, a także w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego od roku trwa projekt wdrożenia Systemu Monitorowania Banków Symba. Przedsięwzięcie - realizowane od listopada 1997 r. przez dział doradztwa systemowego (Business Systems Consulting) firmy Arthur Andersen - obejmie Dolnośląski (DBR), Lubelski (LBR), Warmińsko-Mazurski (WMBR), Pomorsko-Kujawski (PKBR), Mazowiecki (MRBank), Małopolski (MBR), Bałtycki (BBR) i Rzeszowski Bank Regionalny (RBR).

Oprogramowanie Symba, które zostanie zainstalowane łącznie w 12 lokalizacjach w Polsce, ma być wykorzystane do wczytywania danych z audytów banków spółdzielczych oraz comiesięcznych sprawozdań wymaganych przez Narodowy Bank Polski. Informacje przechowywane w formacie Webis będą przesyłane do banku centralnego. Jak twierdzą przedstawiciele Arthur Andersen, system umożliwia zdefiniowanie indywidualnego formatu danych wejściowych, tak aby można było analizować informacje archiwalne i inne, będące w posiadaniu banków.

System monitorowania banków został zbudowany w ramach kontraktu z Narodowym Bankiem Polskim, sponsorowanego z Funduszu PHARE, a zarządzanego przez Biuro Programów PHARE w NBP. Umowa obejmuje także dostawy sprzętu oraz cykl szkoleń użytkowników i administratorów. Rozwiązanie wdrażane przez Arthur Andersen zostało oparte na hurtowni danych, do której budowy wykorzystano narzędzia Oracle'a. W każdym z banków zostanie zainstalowany serwer bazodanowy Oracle 7, aplikacja firmy Arthur Andersen oraz komputery PC wraz z oprogramowaniem Oracle Discoverer, służącym do analizy i tworzenia raportów. Zakończenie projektu planowane jest na koniec lutego br. Banki regionalne zrzeszają ponad 1000 banków spółdzielczych, znajdujących się w danym regionie. Od ubiegłego roku banki regionalne wdrażają systemy informatyczne, wspomagające ich działalność, zakupione od rzeszowskiej firmy i Elby CSB.


TOP 200