Sławomir Zawadzki krótko p.o. Prezesa BOŚ Banku

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska, w poniedziałek, 15 lutego 2016 r., powierzyła obowiązki Prezesa Zarządu Banku Sławomirowi Zawadzkiemu, Wiceprezesowi Zarządu. Rada do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku delegowała Oskara Kowalewskiego.

Obecnie Zarząd Banku tworzą:

  • Sławomir Zawadzki, Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu,
  •  Stanisław Kolasiński, Wiceprezes Zarządu, Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu
  •  Paweł Pitera, Wiceprezes Zarządu,
  •  Oskar Kowalewski, Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu
Sławomir Zawadzki krótko p.o. Prezesa BOŚ Banku

Sławomir Zawadzki, Wiceprezes Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu

Absolwent studiów doktoranckich w dziedzinie ekonomii w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej, studiów MBA Wydziału Zarządzania Biznesem w Uniwersytecie Wisconsin (USA) oraz Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W latach 1995 – 96 był stypendystą Kongresu Stanów Zjednoczonych w ramach East Central European Scholarship Program administrowanego przez Uniwersytet Georgetown (Waszyngton, USA).

Od wielu lat związany jest z sektorem finansowym. W 2007 – 2011 był Doradcą Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Wiceprzewodniczącym Komisji Budżetowej NBP oraz reprezentantem banku centralnego w Radzie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Od 1998 do 2001 r. zajmował stanowisko Wiceprezesa ds. Finansowych Banku Pocztowego. Wcześniej kierował Zespołem ds. Współpracy z Zagranicznymi Instytucjami Finansowymi w PKO BP oraz Działem Finansowym Korporacji Brokerów Ubezpieczeniowych Protektor. W latach 1997-98 jako Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej nadzorował fundusze Unii Europejskiej i pomoc zagraniczną dla Polski.

Zobacz również:

  • Płace CEO biją rekordy. Szef Apple'a nawet nie w Top 5
  • Wiemy kto może zastąpić Tima Cooka jako CEO Apple

Był także członkiem zarządu Nafty Polskiej S.A. i członkiem zarządu – dyrektorem ds. ekonomiczno-finansowych spółki ORLEN Petrogaz Płock. W latach 2003 – 2006 pracował w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy jako Dyrektor Biura Inwestycji, odpowiadając za planowanie, monitoring realizacji i rozliczanie inwestycji budżetu miasta.

W ostatnim czasie był Prezesem Zarządu spółek IT wyspecjalizowanych w tworzeniu systemów informatycznych dla banków i innych instytucji finansowych: FinCode Sp. z o.o. i Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o.

Interesuje się makroekonomią, w szczególności polityką pieniężną, funkcjonowaniem instytucji i rynków finansowych we współczesnym świecie, technologiami IT wspierającymi sprawność i bezpieczeństwo zarządzania w instytucjach finansowych. W wolnym czasie uprawia turystykę górską i koszykówkę.

O Banku Ochrony Środowiska

Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ S.A.) rozpoczął działalność w 1991 r. Jest bankiem specjalizującym się we wspieraniu przedsięwzięć i działań na rzecz ochrony środowiska. W ciągu 25 lat działalności przeznaczył ok. 15,1 mld zł na finansowanie projektów ekologicznych. Łączna wartość inwestycji służących ochronie środowiska zrealizowanych dzięki wsparciu Banku wyniosła ok. 42,5 mld zł. BOŚ S.A. należy do 20 największych banków w Polsce. Od 1997 r. jego akcje są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (56,62% ogólnej liczby głosów). Oferta BOŚ S.A. skierowana jest do klientów indywidualnych i instytucjonalnych (w tym sektora małych i średnich przedsiębiorstw).

Aktualizacja: 23 marca 2016 19:03

Sławomir Zawadzki zaledwie przez miesiąc pełnił obowiązki Prezesa.

Z dniem 23 marca 2016 r. Rada Nadzorcza BOŚ Banku odwołała z zarządu banku Sławomira Zawadzkiego, wcześniej powołując Stanisława Mateusza Kluzę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku, jednocześnie powierzając mu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu BOŚ S.A.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200