Śląsk atrakcyjny dla inwestorów

Śląskie, Dolnośląskie i Mazowieckie - to najbardziej atrakcyjne dla inwestorów regiony w Polsce. Tak wynika z tegorocznego raportu "Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów" opublikowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Śląskie, Dolnośląskie i Mazowieckie - to najbardziej atrakcyjne dla inwestorów regiony w Polsce. Tak wynika z tegorocznego raportu "Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów" opublikowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Podobnie jak w poprzednich latach na pierwszym miejscu znalazło się województwo śląskie. Zdecydowała o tym dostępność wykwalifikowanych pracowników, dobrze rozwinięta gospodarka i rynek zbytu oraz w miarę dobre połączenia drogowe. Znajdujący się na drugim miejscu region dolnośląski ma, w opinii badaczy, wysoko rozwiniętą gospodarkę, ale przeciętną dostępność transportową oraz zasoby i koszty pracy. Natomiast województwo mazowieckie to region o największej chłonności rynku zbytu, dobrze rozwiniętej gospodarce i wysokiej aktywności wobec inwestorów oraz przeciętnej dostępności komunikacyjnej. W kategorii podregionów na pierwszym miejscu znalazł się podregion warszawski.


TOP 200