Słabe wyniki Baana, ale lepsze niż rok temu

Baan jest kolejnym producentem systemów ERP, który poinformował o słabych wynikach finansowych. W zakończonym 30 września III kwartale roku finansowego 1999 firma poniosła stratę netto w wysokości 25 mln USD. Również przychody spadły o 27% i wyniosły 143 mln USD. Oznacza to jednak poprawę w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym, kiedy to Baan odnotował 40 mln USD stratę przy przychodach rzędu 195 mln USD.

Baan jest kolejnym producentem systemów ERP, który poinformował o słabych wynikach finansowych. W zakończonym 30 września III kwartale roku finansowego 1999 firma poniosła stratę netto w wysokości 25 mln USD. Również przychody spadły o 27% i wyniosły 143 mln USD. Oznacza to jednak poprawę w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym, kiedy to Baan odnotował 40 mln USD stratę przy przychodach rzędu 195 mln USD.

W III kw. sprzedaż licencji osiągnęła wartość 36 mln USD. Pozostała kwota 107 mln USD pochodzi z utrzymania systemów i świadczenia usług.

Jako jedną z przyczyn niskich zysków Baan podaje zmiany na rynku, które spowodowały, że przedsiębiorstwa wolą wypożyczać oprogramowanie, niż je kupować. Jednak zdaniem holenderskiego producenta, zmiana ta będzie miała negatywne odzwierciedlenie w wynikach finansowych jedynie przez krótki czas, a w dalszej perspektywie przyczyni się do umocnienia zaufania klientów i stworzenia nowych źródeł przychodu. Baan poinformował również, że Boeing i firma KPN zdecydowały się na licencjonowanie jego oprogramowania na zasadach subskrypcyjnych.

Przedstawiciele firmy są przekonani, że pozostała część roku będzie również trudnym okresem dla producentów systemów klasy ERP.