Skrypty pod kontrolą

Interpretery języków skryptowych są niezbędne, by serwery pełniły więcej funkcji niż tylko udostępnianie statycznych stron.

Interpretery języków skryptowych są niezbędne, by serwery pełniły więcej funkcji niż tylko udostępnianie statycznych stron.

Perl to jeden z najpopularniejszych języków skryptowych, mimo że nie jest wspierany przez wielkich producentów oprogramowania. Właściwie jedyną firmą zaangażowaną w rozwój języka Perl i jego interpreterów dla wielu platform systemowych jest ActiveState. Oferuje ona bezpłatnie binaria niezbędne do uruchamiania skryptów Perl w systemach Windows, Solaris i Linux.

W ramach podstawowego pakietu dla Windows ActiveState udostępnia zarówno klasyczny interpreter Perl, jak i jego wersję zoptymalizowaną dla serwera internetowego IIS. Działa ona jako komponent ISAPI, co powoduje, że jest kilkakrotnie szybsza od standardowego interpretera. Skalowalność tych interpreterów pozostawia jednak wiele do życzenia, gdy z serwera internetowego i pracujących na nim skryptów Perl korzysta wielu użytkowników i wyświetlenie każdej strony WWW wymaga zaangażowania interpretera.

Przydatna w takiej sytuacji jest komercyjna aplikacja PerlEx opracowana przez ActiveState. Umożliwia ona jednorazowe załadowanie interpretera do pamięci i wykorzystywanie go wtedy, gdy konieczne jest uruchomienie skryptu (standardowo interpreter ładowany jest każdorazowo przy próbie jego uruchomienia). Zaletą pakietu jest też kompilowanie i przechowywanie w pamięci już wykonywanych skryptów. Oznacza to, że każde ich kolejne wywołanie nie wymaga czasochłonnego zaangażowania interpretera. Ponadto pakiet może tylko raz inicjować połączenie np. z zewnętrzną bazą danych, a nie za każdym razem, gdy uruchamiany jest korzystający z niej skrypt.

Inną wariacją języka skryptowego jest PerlMX, wersja interpretera współpracująca z oprogramowaniem pocztowym Sendmail. Umożliwia ona przygotowywanie skryptów realizujących filtrowanie przesyłanej korespondencji - nie już po jej otrzymaniu, ale w trakcie realizowanej sesji SMTP.


TOP 200