Skrót wystąpienia Hanny Suchockiej

Wyrażając zadowolenie z możliwości zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami ludzkiej pomysłowości i precyzji w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji Pani Premier powiedziała, że komputery i programy do nich zmieniają świat i przełamują wciąż nowe bariery. Śmiałości i dalekowzroczności od informatyków i elektroników powinni się uczyć politycy - stwierdziła Hanna Suchocka. Wszak to od nich zależy pomyślny rozwój międzynarodowej współpracy i zjednoczenie Europy Środkowo-Wschodniej z Zachodem.

Wyrażając zadowolenie z możliwości zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami ludzkiej pomysłowości i precyzji w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji Pani Premier powiedziała, że komputery i programy do nich zmieniają świat i przełamują wciąż nowe bariery. Śmiałości i dalekowzroczności od informatyków i elektroników powinni się

uczyć politycy - stwierdziła Hanna Suchocka. Wszak to od nich zależy pomyślny rozwój międzynarodowej współpracy i zjednoczenie Europy Środkowo-Wschodniej z Zachodem.

Analizując sytuację gospodarczą Polski w trudnym okresie transformacji ustrojowej, Hanna Suchocka podkreśliła z satysfakcją, że w trzecim roku wdrażania reform, Polska jest jedynym krajem w swym regionie, gdzie produkcja przemysłowa, produkt narodowy brutto i wydajność pracy były w 1992 r. o kilka % wyższe niż w roku poprzednim. Inne kraje Europy środkowo-Wschodniej zanotowały w tym czasie spadek produkcji 9-24% w stosunku do 1991 r. Występują tam również ogromne niedobory towarów i usług, co przestało być zmorą naszego rynku.

Pani Premier podkreśliła, że Polska może być interesującym partnerem dla wielu firm obecnych na targach, gdyż nasz przemysł informatyczny wykazuje ogromną dynamikę, co przejawia się w szybkiej promocji najnowszych światowych rozwiązań. Jesteśmy najbardziej zaawansowanym rynkiem w Europie ?rodkowo-Wschodniej, w dziedzinie sprzętu mikrokomputerowego. W wyniku reformy sektora bankowego i innych sektorów gospodarki, znacznie zwiększy się popyt na mikrokomputery oraz budowę rozległych sieci transmisji danych. Pani Premier zapowiedziała utworzenie w Polsce centrów "supercomputingu", co zwiększy zapotrzebowanie na wysokiej klasy sprzęt komputerowy do prowadzenia symulacji i badań naukowych.

O potencjale polskiej elektroniki - stwierdziła Hanna Suchocka - świadczą m.in. liczne nagrody zdobywane przez naszych inżynierów i naukowców na międzynarodowych wystawach i targach, w tym również w Hanowerze.

W końcowej części wystąpienia Pani Premier powiedziała, że Europie potrzebny jest obecnie nowy impuls, nowa siła napędowa, która pozwoli wykorzystać możliwości powstałe po upadku komunizmu i przełamać recesję trapiącą wiele krajów naszego kontynentu. Tą siłą napędową musi być przekonanie, że nie da się zbudować silnej, bezpiecznej i zasobnej Europy bez rzeczywistego jej scalenia.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200