Skrócic dystans miedzy IT i biznesem

Grupa Allegro to polska spółka e-commerce działająca w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, zatrudniająca 6,5 tys. osób. Prowadzi m.in. platformę handlową Allegro.pl, serwisy Ceneo.pl, Otomoto.pl i PayU.pl. Jest liderem rynku e-commerce w Polsce.

ZWYCIĘZCA KONKURSU

Rynek e-commerce wymaga umiejętności dostosowania się do zmieniającego otoczenia, w którym IT musi wyprzedzać potrzeby biznesu, aby umożliwić większe wzrosty przy optymalizacji kosztowej. Przy tak sformułowanych oczekiwaniach biznesu wobec IT konieczne jest stosowanie dobrych praktyk inżynierskich, wywodzących się z eXtreme Programming. Oznacza to m.in. monitorowanie i kontrolę jakości pisanego kodu oraz jej systematyczne podnoszenie. Firma stawia na wszechstronną edukację kadry deweloperskiej. Często organizowane są spotkania ze znanymi w środowisku programistów osobami, które dzielą się wiedzą, inspirując pracowników do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.

Optymalizacjadzieki Scrum

Najważniejszą odpowiedzią IT na potrzeby biznesu było przejście w 2011 r. na Agile, a dokładniej – wykorzystanie ram działania Scrum. Radykalnie skraca on dystans między IT a biznesem – sprawia, że obie strony muszą wspólnie pracować nad wizją produktu. Pozwala to na optymalizację produktów. Wcześniej ok. 30% planowanej funkcjonalności okazywało się zbędne. Spadły koszty projektów, zasoby nie są marnotrawione, firma płaci tylko za potrzebne zasoby. Znacznie skrócił się czas reakcji na zdarzenia rynkowe. Scrum opiera się na samoorganizacji i dużej samodzielności zespołów produktowych, jednoczy wysiłki i daje wymierne efekty w postaci kodu wysokiej jakości. Taka współpraca wpływa pozytywnie na końcową satysfakcję użytkowników i maksymalizuje zysk firmy.

Scrum jest popularny, ale jego wdrożenie na tak wielką skalę jak w Grupie Allegro jest unikatowe. To jedna z największych transformacji w Europie, czego potwierdzeniem są zaproszenia dla inżynierów z Polski do prezentowania doświadczeń z wdrożenia Scruma na międzynarodowych branżowych konferencjach. Tylko w Poznaniu dla serwisu Allegro.pl pracuje 19 zespołów scrumowych. W całej Polsce jest ich razem już 60.

Ograniczyc koszty, zwiekszyc zyski

Krzysztof Dąbrowski, CIO Grupy Allegro

Zamiast tworzyć rejestr rodzajów ryzyka, zarządzamy nimi agresywnie i sprawnie podczas trwania kolejnych faz rozwoju produktu. Dzięki temu ryzyko jest wcześnie usuwane. Wdrożenie Scrum wyeliminowało etap analizy i planowania projektu. Problemy analizujemy podczas pracy nad zadaniem. Oprogramowanie musi działać od pierwszego sprintu. Takie są zasady.

Z perspektywy CFO, Scrum sprowadza się do dwóch podstawowych rzeczy. Po pierwsze, w sposób przejrzysty przypisuje ludzi do zadań. W przeszłości status wykorzystania zasobów nie był jasny, dziś jest dużo łatwiej skorelować poszczególne zadania ze strumieniami przychodów. Scrum daje ok. 80% przejrzystości wglądu w czas poświęcany na konkretne zadania, począwszy od tworzenia kodu aż do precyzyjnego określenia kosztu platform. Co więcej, efektywność platformy również zyskała na przejrzystości, co pozwala na łatwiejszy benchmarking jej wydajności. Po drugie, Scrum zmienia sposób myślenia całej organizacji. Dzielenie zadań na niewielkie podzadania wymusza podejście typu „bottom-up”, czyli od szczegółu do ogółu. Scrum wyeliminował konieczność ewidencjonowania czasu pracy i mimo to kontrola nad przebiegiem procesów w firmie jest teraz lepsza. Projektów opóźnionych jest dziś znacznie mniej, zatem i konflikty wewnątrz organizacji zdarzają się rzadziej. Koszt jest bezpośrednio przypisany do konkretnych zasobów, projekty realizowane są na podstawie z góry ustalonych harmonogramów i zawsze wiadomo, gdzie jesteśmy i co za chwilę się wydarzy. To znacznie zmniejsza dyskomfort CFO związany z planowaniem i zrozumieniem zależności pomiędzy procesami, zadaniami a zespołami. Scrum to zwiększona efektywność, silniejsze zaangażowanie pracowników, maksymalizacja zysków. To obniża ryzyko oferowania nieaktualnych produktów. Grupa działa na wielu rynkach, w Polsce obsługuje 15 mln klientów i musi elastycznie reagować na ich zmieniające się potrzeby. Scrum to umożliwia.

Wsparcie narzedziowe

Firma zainwestowała w nowe centrum danych. Decyzja obniżyła opóźnienia sieciowe i zmniejszyła ryzyko biznesowe, a zainwestowane pieniądze zwróciły się w ciągu 18 miesięcy.

Wdrożenie przyrostowej metody rozwoju produktów to za mało. By w pełni korzystać z dobrodziejstw Scrum, niezbędna jest przejrzystość biznesu, począwszy od celów biznesowych, poprzez szybką weryfikację efektów, aż do strony finansowej.

Takie podejście wymaga wsparcia narzędziowego. Programiści mają do dyspozycji zbiór narzędzi, które automatyzują procesy dokumentowania, testowania i wdrażania kodu. Narzędzia te pozwalają także śledzić zmiany w kodzie. Wysoki poziom automatyzacji pozwala zespołom koncentrować się na wartości biznesowej i sprzyja innowacyjności. W ramach innowacyjnego podejścia do technologii Grupa Allegro uwolniła do społeczności open source kod Ralph, oprogramowanie do zarządzania zasobami data center. Każdy może z niego bezpłatnie korzystać.

W celu zwiększenia optymalizacji kosztowej dla biznesu wdrażana jest hybrydowa (publiczno-prywatna) chmura, Pozwala to na elastyczne działanie, precyzyjne alokowanie kosztów i optymalizację zasobów sprzętowych. Jest to krok w stronę Lean IT.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200