Skonsolidowane dane

Informatica, jeden z najważniejszych dostawców narzędzi ETL (Extract-Transform-Load), rozpoczyna bezpośrednią działalność w Polsce.

Informatica, jeden z najważniejszych dostawców narzędzi ETL (Extract-Transform-Load), rozpoczyna bezpośrednią działalność w Polsce.

Firma jest producentem takich rozwiązań, jak: PowerCenter, PowerAnalyzer, SuperGlue i PowerConnect, służących do integracji danych, zarządzania metadanymi, oraz rozwiązań klasy Business Intelligence. Jedynym dystrybutorem systemów tej amerykańskiej firmy w Polsce został Integral Solutions. Jego udziałowcami są izraelski Aman Computers (70%) i Infovide (30%). "Na otwarcie biura w Warszawie naciskali nasi polscy klienci" - mówi Chris Hackett, menedżer Informatica odpowiedzialny za sprzedaż rozwiązań w regionie EMEA. Z systemów Informatica korzystają dziś m.in. Telekomunikacja Polska i Thomson multimedia. Integral Solutions prowadzi rozmowy z kolejnymi klientami.

Skonsolidowane dane

Grzegorz Wąsik, dyrektor generalny Integral Solutions

Czy działalność nowej spółki nie będzie kolidować z działalnością jego udziałowca spółki Infovide, która jest partnerem firm SAP, Oracle i Hummingbird, mających w ofercie narzędzia do integracji danych? "Infovide jest udziałowcem, który pomógł prawnie i organizacyjnie zaistnieć firmie w Polsce. Infovide będzie też jednym z naszych partnerów. Powołanie niezależnej spółki oferującej narzędzia do integracji danych może wyeliminować ewentualne konflikty. Zresztą narzędzia Informatica mogą być uzupełnieniem systemów SAP czy Oracle" - przekonuje Grzegorz Wąsik, dyrektor generalny Integral Solutions, związany dotychczas z Infovide.

Na razie Informatica Polska zatrudnia kilkuosobowy zespół handlowy. Trwa szkolene zespołu kilkunastu konsultantów technicznych. Rozpoczęły się już także intensywne rozmowy z potencjalnymi partnerami handlowymi Integral Solutions, firmami doradczymi i dużymi integratorami. W początkowej fazie finansowanie działalności spółki zapewni Aman Computers.

"Naszą ofertę adresujemy do wszystkich firm, którym zależy na uporządkowaniu, poprawie jakości i integracji danych. Ze względu na koszt rozwiązań - który kształtuje się na poziomie kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy dolarów - są to więc przede wszystkim duże i średnie przedsiębiorstwa" - mówi dyrektor generalny Integral Solutions.

Produkty Informatica
  • PowerCenter - narzędzie klasy ETL wykorzystywane do pobierania i zapisywania danych z i do systemów bazodanowych i aplikacji. Jego funkcjonalność uzupełnia PowerConnect wspomagający proces pobierania i zapisywania danych z konkretnych aplikacji (m.in. SAP, SAS, PeopleSoft, Siebel, I2, MQSeries, Tibco)

  • PowerAnalyzer - rozwiązanie do przeprowadzania analiz i generowania raportów, także w rozproszonych strukturach, dzięki wbudowanej funkcjonalności pozwalającej na wykorzystanie urządzeń mobilnych

  • SuperGlue - pozwala na integrację metadanych występujących w różnych systemach i aplikacjach, umożliwiając ich wizualizację i prowadzenie analiz

  • PowerChannel - pozwala na pobranie danych z odległego źródła, ich kompresję i szyfrowanie, a następnie bezpieczne przesłanie do repozytorium, gdzie po deszyfracji dane mogą podlegać dalszej obróbce
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200