Skokowy wzrost wdrożeń inteligentnej produkcji

Już 2/3 producentów korzysta z inteligentnej produkcji, wynika z kompleksowego Raportu o Stanie Inteligentnej Produkcji Rockwell Automation. Wskaźniki wdrożenia inteligentnej produkcji wzrosły o 50% od 2021 do 2022 r. Ponad 80% respondentów zarówno w raporcie, jak i w ankiecie perspektywicznej NAM (National Association of Manufacturers) podkreśla znaczenie pozyskania i utrzymania wysokiej jakości siły roboczej. Lista kontrolna pozwala na stworzenie własnego planu wdrożenia technologii

Źródło: Rockwell Automation

Tegoroczny Raport o Stanie Inteligentnej Produkcji (The 2022 State of Smart Manufacturing Report) to najbardziej rozbudowana ze wszystkich dotychczasowych edycji, bowiem wziął pod lupę najpilniejsze wyzwania branży produkcyjnej ostatniej dekady. I tak, niedobór wykwalifikowanych pracowników, zakłócenia w łańcuchu dostaw i ograniczanie ryzyka są co roku głównymi przeszkodami w rozwoju branży, ale ich przyczyny stale się zmieniają.

Badanie zostało przeprowadzone przez Plex Systems, spółkę firmy Rockwell Automation, we współpracy z Hanover Research. Przebadano firmy produkcyjne z całego świata, łącznie około 321 podmiotów. Wyniki badania ujawniają obecny stan i kondycję inteligentnej produkcji (smart manufacturing), wyzwania przed którymi stoją firmy produkcyjne, a także oczekiwania dotyczące przyszłości sektora produkcyjnego. Dzięki odkryciom i zaleceniom zawartym w opracowanym raporcie, a także dołączonej liście kontrolnej (s. 41 raportu) można samodzielnie opracować i stworzyć własny plan działania dotyczący wdrażania technologii i wykorzystać przyszłość inteligentnej produkcji.

Zobacz również:

  • Mercedes-Benz przyspiesza dzięki AI

Inteligentna produkcja (smart manufacturing) to zautomatyzowana instrumentacja i optymalizacja w czasie rzeczywistym procesów biznesowych, fizycznych i cyfrowych w fabrykach i w całym łańcuchu wartości. Zasoby i procesy są zautomatyzowane, zintegrowane, monitorowane i stale oceniane na podstawie wszystkich dostępnych informacji możliwie najbliżej czasu rzeczywistego. Rockwell Automation wskazuje, że wdrożenie inteligentnej produkcji przyspieszyło o 50% tylko przez rok i w 2022 ten trend wzrostowy się utrzyma, jako że działania w zakresie ESG są obecnie traktowane bardziej priorytetowo. Modularyzacja oprogramowania, która pozwala na stopniowe przyjmowanie technologii, zyskuje na popularności, ponieważ producenci chcą stać się bardziej zwinni w obliczu przeciwności. W rezultacie aktualnie bariery wejścia są niższe, co prowadzi do wyższego poziomu adopcji i bardziej atrakcyjnego zwrotu z inwestycji.

Wpływ pandemii na branżę inteligentnej produkcji

Rockwell Automation wskazuje, że raporty o stanie inteligentnej produkcji z 2021 i 2022 r. wskazały, że pandemia COVID-19 uwypukla problemy i wyzwania, z jakimi mierzy się branża:

● Nowoczesne rozwiązania do zarządzania łańcuchem dostaw muszą uwzględniać współczesną złożoność.

● Przy ponad 800 000 nieobsadzonych stanowiskach produkcyjnych potrzebne jest nowe podejście do rozwiązania problemu niedoboru wykwalifikowanych pracowników.

● Ograniczanie ryzyka wciąż ewoluuje i przy ciągłej potrzebie rozwoju.

Technologie, które kiedyś były lekceważone i postrzegane jako przereklamowane, obecnie są uważane nieodzowne do osiągnięcia sukcesu czy wręcz utrzymania działalności organizacji. Chmura, wzmocnione urządzenia przemysłowe i automatyzacja procesów pomagają firmom pokonywać wyzwania związane z niedoborem wykwalifikowanych pracowników, zarządzaniem łańcuchem dostaw i ograniczaniem ryzyka. Ponadto rozszerzona rzeczywistość zyskują popularność, pomagając szybko wdrożyć nowych pracowników i przyciągnąć nowe talenty.

● 49% respondentów — prawie 20% rok do roku — korzysta z jakiejś formy inteligentnych urządzeń (AR, rzeczywistość mieszana, urządzenia do noszenia).

● 75% respondentów postrzega technologię jako kluczowe rozwiązanie problemów pracowników.

● Przedsiębiorstwa produkcyjne, które prezentują się jako zaawansowane technologicznie, są bardziej atrakcyjne dla potencjalnych pracowników.

Pandemia ujawniła skalę wyzwań, przed którymi stoją producenci, w tym zakłócenia łańcucha dostaw, niedobór wykwalifikowanych pracowników i ograniczanie ryzyka. Zarządzanie środowiskowe, społeczne i korporacyjne (ESG) również stało się niezbędnym elementem działalności biznesowej. Jednocześnie połączenie analiz opartych na danych, szybkości i automatyzacji nigdy nie było bardziej dostępne. Wszystko to przyspiesza wdrażanie inteligentnej produkcji. Oto najważniejsze wnioski z raportu:

○ Wskaźniki wdrożenia inteligentnej produkcji wzrosły o 50% od 2021 do 2022 r., co oznacza, że 2 na 3 producentów korzysta obecnie z jakiejś formy inteligentnego komponentu produkcyjnego.

○ Niezdecydowanie spowodowane przeciążeniem opcji inwestycyjnych w technologię jest po raz pierwszy wiodącą przeszkodą w rozwoju – wybrało ją ponad 20% respondentów.

○ Podczas gdy 78% producentów posiada rozwiązanie punktu planowania łańcucha dostaw, 38% respondentów stwierdziło, że planuje zainwestować w planowanie łańcucha dostaw, wskazując, że ich obecne rozwiązanie nie wystarczy.

○ Ponad 80% respondentów zarówno w raporcie o stanie inteligentnej produkcji z 2022 r., jak i w ankiecie perspektywicznej NAM (National Association of Manufacturers) podkreśla znaczenie przyciągania i utrzymania wysokiej jakości siły roboczej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200