Skoczkowie górą finansowo

Sposobem na zarobienie interesujących pieniędzy w branży internetowej jest przeskakiwanie od jednego pracodawcy do innego.

Sposobem na zarobienie interesujących pieniędzy w branży internetowej jest przeskakiwanie od jednego pracodawcy do innego.

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez Economic Policy Institute (EPI) z Waszyngtonu, pracownicy nowych mediów (m.in. graficy komputerowi, projektanci stron internetowych, animacji komputerowych, redaktorzy zajmujący się zawartością merytoryczną serwisów internetowych) uzyskują znacznie wyższe zarobki przenosząc się z jednej firmy do drugiej niż czekając na awans w obecnej firmie i wiążąc się na dłużej z jednym pracodawcą. Badania przeprowadzono wśród 335 pracowników zatrudnionych w firmach mieszczących się w rejonie nowojorskiej „Alei Krzemowej”.

Badanie EPI przyniosło również inne ciekawe wyniki. Pracowników specjalizujących się w nowych mediach charakteryzuje większa skłonność do częstych zmian miejsca pracy. Wolni strzelcy, stanowiący jedną trzecią ankietowanych przez EPI, w ciągu ostatniego roku pracowali przeciętnie dla 6 pracodawców. Nawet pracownicy pełnoetatowi mieli w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przeciętnie 2 pracodawców. Jednocześnie zakładają oni, że w obecnej pracy pozostaną krócej niż rok. Badanie pokazało także, że zaledwie 16% respondentów nie przyjęłoby oferty innego pracodawcy, gdyby proponował on wyższe wynagrodzenie. Trudno im się dziwić, biorąc pod uwagę, że osoby pracujące na tego rodzaju stanowiskach prawie nigdy nie otrzymują propozycji innej pracy lub poszerzenia zakresu obowiązków przy znaczącej podwyżce wynagrodzenia - w firmie, dla której obecnie pracują. Jedyną metodą rozwoju kariery jest zmiana pracodawcy.

87% badanych stwierdziło, że najlepszą metodą pozyskania umiejętności atrakcyjnych z punktu widzenia pracodawcy jest samokształcenie. Specjaliści od nowych mediów na rozwój nowych umiejętności poświęcają 13,5 godziny tygodniowo w ramach czasu wolnego i dodatkowo 15 godzin w ramach pracy opłacanej przez pracodawcę. Zaledwie 2 godziny tygodniowo zajmują szkolenia opłacane przez pracodawcę. Tydzień pracy grafika komputerowego czy redaktora sekcji internetowej wynosi średnio 53 godziny.

Większość stanowisk związanych z grafiką internetową jest obsadzana poprzez rekomendację pracowników zatrudnionych już w firmie. O karierze w nowych mediach prawie w równym stopniu decyduje fakt, „co się wie”, jak „kogo się zna”. Wiceprezes firmy Sun Microsystem stwierdził, że tylko 2% stanowisk w firmie obsadzanych jest przez kandydatów, którzy przysłali swoje CV w odpowiedzi na ogłoszenie prasowe czy internetowe. Większość stanowisk zajmują osoby, które skorzystały z polecenia któregoś z dotychczasowych pracowników Sun Microsystem.

Konkluzja raportu brzmi: „W cyberprzestrzeni największą pewność zatrudnienia można zapewnić sobie nie wiążąc się na zbyt długo z żadnym pracodawcą”.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200