Skanery dla firmy

Przeglądając przedstawione w dołączonym zestawieniu właściwości skanerów stacjonarnych warto zwrócić uwagę na znaczny wzrost oferty urządzeń skanujących w kolorze. Prawdopodobnie kolorowe skanery staną się wkrótce - podobnie jak kolorowe drukarki - typowym wyposażeniem wielu firm.

Przeglądając przedstawione w dołączonym zestawieniu właściwości skanerów stacjonarnych warto zwrócić uwagę na znaczny wzrost oferty urządzeń skanujących w kolorze. Prawdopodobnie kolorowe skanery staną się wkrótce - podobnie jak kolorowe drukarki - typowym wyposażeniem wielu firm.

Tymczasem już niebawem - wg opinii wielu analityków rynkowych - ukażą się w sprzedaży wielofunkcyjne urządzenia skanujące, spełniające rolę skanera, drukarki, urządzenia faksującego i kopiarki (a może i telefonu) w jednej obudowie. Czekając na te zmiany już dzisiaj, po podłączeniu do komputera PC urządzenia skanującego możemy zeskanowany dokument skopiować, wydrukować czy też przesłać w formie faksu. To wszystko (możliwe np. dzięki środowisku Windows i standardowi TWAIN) pozwala na posługiwanie się wirtualnym, wielofunkcyjnym urządzeniem, które jednak wcale nie jest tak tanie, jak będziemy oczekiwać od wielofunkcyjnego skanera przyszłości.

Ważniejszymi właściwościami dzisiejszych skanerów stacjonarnych są: rozdzielczość, jakość utworzonych obrazów oraz szybkości działania.

Rozdzielczość skanerów

O precyzji działania skanera świadczy fakt, że jego rozdzielczość jest bezpośrednim odwzorowaniem ułożenia jeden koło drugiego światłoczułych elementów CCD (Charged Coupled Devices). Na przykład rozdzielczość 600 dpi oznacza, że elementy CCD są ułożone co 40 mikrometrów (4 setne części mm!) wzdłuż listwy przesuwanej nad skanowanym obrazem. Jest to tzw. rozdzielczość optyczna. Dokładność skanowania w kierunku prostopadłym do listwy określona jest przez proces pozycjonowania głowicy skanującej, wykonywany przez elementy mechaniczne, co z kolei określa tzw. rozdzielczość mechaniczną. Z reguły rozdzielczość pozioma (określona przez CCD) jest dwukrotnie mniejsza od pionowej, mechanicznej.

Rozdzielczość podawana przez producentów urządzeń jest przeważnie większa od rozdzielczości optycznej i mechanicznej. Wynika to ze stosowania rozwiązań, które korzystając z algorytmów matematycznych uśredniają i interpolują położenie zeskanowanych punktów oraz wyrównują zeskanowane krawędzie.

Skanowanie na szaro i w kolorze

Skanery kolorowe działają na podobnej zasadzie jak te, które służą do skanowania w wielostopniowej skali szarości. Podstawowa różnica w działaniu polega na tym, że w przypadku skanerów kolorowych światło odbite od skanowanego obrazu zanim padnie na elementy CCD przechodzi przez 3 kolorowe filtry RGB (Red, Green, Blue) - skanowanie w szarościach wymaga jednego typu oświetlenia.

Kolorowy 24-bitowy skaner przetwarza 8 bitów informacji dla każdego z trzech kolorów oddzielnie, co w efekcie daje 16,8 mln możliwych kolorów. Odpowiednio, dla 30- lub 36- bitowej głębi kolorów na każdy z nich przypada 10 lub 12 bitów na każdą składową RGB.

Dla urządzeń, które skanują obraz w trakcie jednego przejścia głowicy skanującej korzysta się zwykle z pryzmatu, który rozdziela odbite od dokumentu światło na trzy składowe i kieruje je do trzech oddzielnych komórek CCD. Można skorzystać także z jednego elementu CCD, ale wówczas źródłem światła są trzy kolorowe lampy wykorzystujące efekt stroboskopowy.

Wiele tańszych konstrukcji pozwala na skanowanie obrazu w trzech oddzielnych przesuwach, po jednym dla każdego koloru. Oznacza to, że obraz jest skanowany trzy razy - po razie dla każdego z kolorów RGB. Powstałe trzy zeskanowane pliki są następnie łączone w pamięci współpracującego komputera PC.

Szybkość skanowania

Ważnym parametrem opisującym pracę skanerów jest szybkość skanowania. Dla skanerów kolorowych szybkość całego procesu zależy od faktu, czy zachodzi on jedno-, czy trzykrotnie. Na czas całej operacji wpływać może również szybkość przesyłania danych do współpracującego komputera, co łączy się z rodzajem połączenia między nimi (zwykle SCSI).

Skanowanie wielu czarno-białych dokumentów wymaga z kolei skanerów monochromatycznych o szybkim działaniu (często połączonym z pracą oprogramowania typu OCR i układami do kompresji/dekompresji uzyskanych zbiorów).

Szybkość skanowania urządzeń pracujących w kolorze wynosi kilka (zwykle 2-5) str./min.


TOP 200