Skalowanie Agile metodą SAFe

Rośnie zainteresowanie wprowadzeniem Agile na dużą skalę. Organizacje szukają gotowych, kompleksowych rozwiązań, które zadziałają natychmiast. Jedną z najbardziej popularnych propozycji jest Scaled Agile Framework.

Metody zwinne w postaci Scrum były już implementowane, ale zasięg zmian dotyczył pojedynczych zespołów i działów IT. Problemy pojawiły się przy rozprzestrzenieniu podejścia Agile na większą liczbę zespołów i przy próbie przestawienia biznesu na nowy sposób pracy. Można pracować, korzystając z czystego Scruma i usuwając kolejne przeszkody poprzez sprawdzanie różnych rozwiązań. Duże organizacje szukają gotowych, kompleksowych rozwiązań, które zadziałają natychmiast. Jednym z nich jest Scaled Agile Framework (SAFe).

Najprościej mówiąc, skalowanie to praca z większą liczbą zespołów korzystających z metod Agile. W zależności od sytuacji firmy oraz potrzeby pracy większej liczby zespołów można wyróżnić m.in. takie konteksty, jak: rozprzestrzenienie Agile na więcej zespołów; wprowadzanie Agile na wyższe poziomy organizacji; organizacja pracy zespołów Agile realizujących duży projekt; wprowadzenie Agile w firmie jednocześnie we wszystkich zespołach. W dwóch pierwszych kontekstach skalowanie Agile spowoduje większą liczbę zespołów, szybsze tempo, większą liczbę wprowadzanych zmian i większy przyrost produktów. Zanim zacznie się skalować obecny stan, warto sprawdzić praktyki zespołów.

Zobacz również:

  • Partnerstwo w zakresie rozwoju oprogramowania - 5 najlepszych praktyk
  • Sztuczna inteligencja pomaga rozwiązywać problemy z sieciami

W większości przypadków stosowanym podejściem Agile jest Scrum. Prześledźmy, co można sprawdzić, na jakie pytania sobie odpowiedzieć i co zmienić, żeby przyspieszyć zespoły i otrzymać większą wartość na wyjściu procesu.

Co wiąże się ze skalowaniem Agile?

Wprowadzanie Agile to zmiana, co ludzie odbierają jako zagrożenie. Agile zmienia sposób myślenia i podejście do pracy, ale też strukturę itd. To zmiana kultury organizacyjnej. Uczestnicy ankiety 8th Annual State of Agile jako trzy główne bariery w adaptacji Agile wskazali: niezdolność do zmiany kultury organizacji, ogólny opór przed zmianą, próby umieszczenia elementów Agile w nieAgile’owym szkielecie.

Żeby zrozumieć kontekst i dostosować podejście, dobrze jest określić kulturę organizacji. Można to zrobić, korzystając z gotowego modelu takiego jak model kultury Williama Schneidera. Opiera się on na określeniu, w jaki sposób organizacja osiąga swoje sukcesy. Schneider wydziela kwadranty na podstawie dwóch osi. Model wyróżnia kultury: kolaboracji, kontroli, kultywacji, rywalizacji. Typowe korporacje znajdują się w kwadrancie kontroli. W metodach zwinnych liczy się współpraca w zespole (kolaboracja). Zespół skupia się na celach, uczy się, jak budować produkt i jak powinien wyglądać proces. Jest to także kultywacja. Dysonans pomiędzy tymi kulturami nie oznacza, że nie da się wprowadzać Agile. Według Kena Schwabera wprowadzenie Scrum zajmuje od dwóch do pięciu lat.

Skalowanie  Agile metodą SAFe

Scaled Agile Framework to kompletny ekosystem

Można sprawdzić, jak zadziała Kanban. To uproszczone podejście do kontrolowania przepływu pracy może być stosowane równocześnie z innymi metodami pracy i prowadzenia projektów. Kiedy ludzie nauczą się pracować w rytmie priorytetyzacji i wydań na produkcję, przyzwyczają się do spotkań Stand Up, to już mały krok do płynnego przejścia w Scrum.

Inną opcją jest wprowadzenie Scrum od razu w ograniczonym zakresie, np. dla wybranych projektów. Nawet jeśli będzie to Scrum But, czy też jak ostatnio się mówi Scrum And, uzyskamy korzyści. Wytwarzanie w sposób przyrostowy i częsta inspekcja uwidocznią problemy i ryzyka na wczesnym etapie. Scrum uwypukli obszary problemowe, pokaże, że da się to zrobić i dostarczy pierwszych sukcesów potrzebnych do zbudowania zaangażowania i podjęcia kolejnych kroków. Adaptacja Scrum w większej skali w organizacjach skupionych na kontroli jest łatwiejsza przy wykorzystaniu hierarchicznych frameworków skalowania, takich jak LeSS czy SAFe. Jeśli organizacja przejawia kulturę kolaboracji i/lub kultywacji, wprowadzanie Agile powinno być łatwe. Może się okazać, że pewne elementy już tak działają albo nawet organizacja była już Agile, ale o tym nie wiedziała.

Zawsze istnieje również wyjście w postaci świadomej decyzji zmiany kultury w ramach wprowadzenia skalowanego Agile w organizacji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200