Siódmy FrameMaker

Adobe Systems wprowadza na rynek kolejną wersję oprogramowania do tworzenia publikacji. FrameMaker 7.0 ułatwia pracę grupową i zapewnia pełne wsparcie dla technologii XML.

Adobe Systems wprowadza na rynek oprogramowanie FrameMaker 7.0. Nowa wersja narzędzia do tworzenia publikacji zapewnia rozszerzone wsparcie dla technologii XML i SGML. Aplikację wyposażono w prosty interfejs do edycji tekstów, który – jak utrzymuje firma – pozwala publikować skomplikowane materiały osobom nie znającym języka XML.

FrameMaker, oprócz funkcji tworzenia, edytowania i importu dokumentów XML zawiera narzędzia umożliwiające publikowanie dokumentów z jednej postaci źródłowej za pośrednictwem różnych mediów i formatów (druk, PDF, HTML). Funkcję pracy zespołowej, współużytkowania treści i kontroli wersji ułatwia wsparcie standardu WebDAV (World Wide Web Distributed Authoring and Versioning).

Zobacz również:

Adobe udostępniło jednocześnie wersje FrameMaker Server automatyzującą zarządzanie i publikację materiałów w przedsiębiorstwach. Cena FrameMaker 7.0 desktop dla Windows i Mac OS wynosi ok. 4 780 zł netto.


TOP 200