Simple w spedycji

Firma zakończyła wdrożenie systemu Simple V w spółce Mostva świadczącej usługi logistyczne dla przemysłu motoryzacyjnego.

Simple SA zakończyła wdrożenie systemu ERP w spółce spedycyjno-transportowej Mostva. Kontrakt na implementację oprogramowania Simple-System V spółki zawarły w grudniu 2001 r. Wdrożenie dotyczyło czterech głównych modułów - finansów i księgowości, obrotu towarowego, majątku trwałego oraz kadr i płac. Simple przeprowadziła również szkolenie pracowników. W ramach zawartej umowy firma zapewni także dalsze usługi serwisowe. Rozwiązanie wdrożone u spedytora działa w oparciu o platformę Windows NT i SQL Server 2000.

Mostva działa na polskim rynku od 1997 r. Spółka oferująca usługi logistyczne dla przemysłu motoryzacyjnego, powstała jako joint-venture niemieckiej firmy transportowej MOSOLF i francuskiej spółki STVA.

Zobacz również:


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200