Siła współczesnych zespołów

Zespół powinien liczyć 5 do 7 osób - mówią Kito Dietrich oraz Amanda McGlothlin, menedżerowie z firmy kreującej rozwiązania mobilne, doświadczeni w tworzeniu efektywnych, zwycięskich zespołów.

Budowanie zespołu nigdy nie było łatwiejsze: jest świetna technologia, narzędzia i możliwości.

Ale i zarazem… budowa zespołu nigdy nie niosła aż tylu wyzwań i trudności, by wymienić tylko: złą jakość zarządzania, silną konkurencję i ograniczone zasoby. To tylko kilka z napotykanych problemów, które powodują, że projekty zawodzą.

Zobacz również:

  • Płace CEO biją rekordy. Szef Apple'a nawet nie w Top 5

Łatwo się zgubić, dlatego warto się skupić na tym, co jest ważne. Jak zatem wygląda dobry zespół?

W kategoriach technicznych możemy to wyzwanie rozpatrywać jako konflikt między determinizmem i interdeterminizmem. Interdeterminizm to koncepcja, że obecne zdarzenia nie wynikają z wcześniejszych. Jest przeciwieństwem determinizmu i związanego z nim przypadku. Przy budowaniu skutecznego zespołu powinniśmy starać się wykluczyć przypadek.

Są dwie rzeczy, które trzeba zrozumieć. Świetny zespół ma wspólny język i składa się z ludzi, którzy są nie tylko specjalistami, ale są także zainteresowani współpracą.

Zespół powinien liczyć od 5 do 7 osób. To optymalne wielkości, a cała reguła podyktowana jest naszymi możliwościami i umiejętnościami komunikacyjnymi. Przy większych zespołach powinno się tworzyć „subzespoły”. W mniejszym zespole ludzie pracują efektywniej i każdy wie, co należy do jego zadań.

Różne środowiska, tj. inżynierowie, projektanci czy biznesmani, posługują się wewnętrznym językiem. Przy budowaniu zespołu ważne jest, aby wszyscy jego członkowie doskonale się rozumieli i używali tego samego języka i tych samych skrótów. Ustalenie przez zespół wspólnego języka jest więc pierwszą złotą zasadą, kiedy rozpoczynamy nowy projekt. Jeśli ktoś z zespołu użyje słowa „klient”, to wszyscy zrozumieją je tak samo: programista nie będzie myślał o użytkowniku, biznesmen o kliencie, a projektant o kupującym. Tak drobne i subtelne różnice mogą stanowić długą drogę do budowania skutecznej komunikacji z zespołem.

Proponujemy pięć kluczowych punktów budowania zespołu:

1. Myślenie holistyczne

Całościowe spojrzenie na kwestie rozwoju zespołu na każdym jego etapie. Nie da się zbudować dobrze pracującego zespołu w oderwaniu od jego otoczenia. Ważne, żeby cel i misja zespołu były wspólne dla wszystkich. Kiedy pojawia się problem, na który nie ma typowej odpowiedzi, trzeba skorzystać z mądrości grupowej. W pracy zespołu powinno się podzielić i rozwiązać problem, a nie zespół.

2. Mały zespół

„Jeśli nie możesz nakarmić zespołu za pomocą dwóch pizz, to znaczy, że jest on za duży” – powiedział Jeff Bezos, twórca Amazona. Buduj zespół zgodnie z regułą dwóch pizz. Wszystko sprowadza się do tego, że trudno się pracuje w zespole, który jest za duży. Zespół powinien liczyć od 5 do 7 osób. To optymalne wielkości, a cała reguła podyktowana jest naszymi możliwościami i umiejętnościami komunikacyjnymi. Przy większych zespołach powinno się tworzyć „subzespoły”. W mniejszym zespole ludzie pracują efektywniej i każdy wie, co należy do jego zadań.

3. Wspólny język

Wspólny język zapewnia efektywną komunikację w zespole. Ważne, żeby pamiętać o nieużywaniu akronimów wśród osób, które ich jeszcze nie poznały czy są spoza zespołu.

4. Wzajemna odpowiedzialność

Budowanie wspólnej odpowiedzialności za efekty pracy zespołu. Wspólna odpowiedzialność to dbanie o rezultaty pracy zarówno własnej, jak i całego zespołu. W przypadku sukcesów, ale także porażek odpowiedzialny jest cały zespół – bez wyjątku. Celem takiego podejścia jest poczucie wspólnej sprawy, niezależnie od roli, jaką pełnię w zespole w danej chwili.

5. Budowanie empatii

Empatia sprzyja budowaniu zespołu. Empatia powinna dotyczyć nie tylko członków zespołu, ale także pojawić się w stosunku do użytkowników, szefów czy interesariuszy. Oznacza identyfikowanie się, próbę zrozumienia potrzeb i wymagań drugiej strony.

Każdy człowiek jest inny, projekty również istotnie różnią się między sobą. Żadne zasady nie są uniwersalne. Jeśli zaczniesz zadawać sobie pytania i wprowadzać pewne reguły, to jest to klucz, by zespół był wydajny.

Amanda Mcglothlin jest dyrektorem kreatywnym w Mutual Mobile, który koncentruje się na łączeniu projektowania i programowania w tworzeniu produktów. Amanda prowadzi klientów od początkowej fazy planowania, pomagając im opracować plan działania dla produktu łączącego cele biznesowe z potrzebami użytkowników. Kito Dietrich jest partner zarządzającym w Mutual Mobile. Ma 25 lat doświadczenia zawodowego w rozwoju oprogramowania, zarządzania projektami w obszarze multimediów internetowych i komórkowych.

Amanda Mcglothlin i Kito Dietrich wystąpili na „Mobile Central Europe 2015” (5–6 lutego br.), największej konferencji mobilnej w Polsce. „CIO Magazyn Dyrektorów IT” był patronem medialnym wydarzenia. Powyżej link do całego wystąpienia.

fot. Anna Liminowicz, POLIDEA

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200