Siedem priorytetów Komisji Europejskiej w polityce cyfrowej

KE przyjęła siedem nowych priorytetów w zakresie cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa informacyjnego. Są one efektem kompleksowego przeglądu polityki i kładą nowy nacisk na te elementy pierwotnej Europejskiej agendy cyfrowej 2010, które dają największe możliwości rozwoju.

1. Utworzenie nowego, stabilnego otoczenia regulacyjnego dla sieci szerokopasmowych

Zdaniem KE potrzeba więcej prywatnych inwestycji w szybkie sieci stacjonarnego i mobilnego dostępu szerokopasmowego. Do 2013 r. ma zostać przygotowane nowe i stabilne otoczenie regulacyjne dla sieci szerokopasmowych. Komisja pracuje nad zaleceniami dotyczącymi wzmocnienia niedyskryminacyjnego dostępu do sieci i nowych metod obliczania kosztów hurtowego dostępu do sieci szerokopasmowych, neutralności sieci, usługi powszechnej i mechanizmów zmniejszania kosztów prac inżynieryjnych związanych z udostępnianiem sieci szerokopasmowych.

2. Nowa infrastruktura usług cyfrowych

Komisja Europejska chce przyspieszyć rozwój usług cyfrowych, szczególnie w zakresie podpisu elektronicznego, mobilności przedsiębiorców, e-sprawiedliwości, elektronicznych rejestrów medycznych. Zdaniem KE już same elektroniczne zamówienia publiczne mogłyby przynieść oszczędności rzędu 100 mld euro rocznie, a wprowadzenie e-administracji mogłoby obniżyć koszty administracyjne o 15-20 proc.

3. Uruchomienie koalicji na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia w sektorze cyfrowym

Komisja Europejska stwierdziła, że taka koalicja jest konieczna, żeby zapobiec sytuacji, w której zabraknie wykwalifikowanego personelu do pracy w sektorze ICT. Komisja będzie koordynować działania sektora publicznego i prywatnego w celu zwiększenia liczby miejsc szkoleniowych w sektorze ICT, powiązania edukacji i biznesu, uzgodnienia standardowych opisów stanowisk i propagowania certyfikowania umiejętności w celu usprawnienia mobilności zawodowej.

4. Propozycja unijnej strategii w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego i powiązana z nią dyrektywa

KE ma przedstawić strategię i wniosek w sprawie dyrektywy w celu ustanowienia wspólnego, minimalnego poziomu gotowości na poziomie krajowym. Ma też powstać platforma internetowa mającej na celu zapobieganie i przeciwdziałanie transgranicznym incydentom cybernetycznym.

5. Aktualizacja unijnych ram regulacyjnych dotyczących praw autorskich

Kolejnym priorytetem KE jest unowocześnienie prawa autorskiego. Ma to kluczowe znaczenie dla osiągnięcia jednolitego rynku cyfrowego. Komisja będzie dążyć do znalezienia rozwiązań w kwestiach pokrewnych prawu autorskiemu, gdzie konieczne są pilne postępy, poprzez usystematyzowany dialog zainteresowanych stron.

6. Przyspieszenie wykorzystywania cloud computingu

Komisja ma zainicjować działania pilotażowe w ramach europejskiego partnerstwa na rzecz chmur obliczeniowych. Celem partnerstwa będzie wykorzystanie publicznej siły nabywczej do utworzenia największego na świecie, opartego na chmurze obliczeniowej rynku ICT. KE chce usunąć przeszkody obecne na szczeblu krajowym i przeciwdziałać negatywnemu postrzeganiu chmur przez konsumentów.

7. Uruchomienie strategii przemysłowej w zakresie nowej elektroniki

Komisja ma zaproponować strategię przemysłową dla mikro- i nanoelektroniki w celu zwiększenia atrakcyjności Europy dla inwestycji w zakresie projektowania i produkcji, jak również zwiększenia jej udziału w rynku światowym.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200