Sieciowe systemy operacyjne typu peer-to-peer

Sieci typu peer-to-peer są doskonałym rozwiązaniem dla niewielkich grup pracowników. Zazwyczaj łączą między sobą od dwóch do dwunastu komputerów typu desktop, zapewniając wszystkim w zespole dostęp do wspólnej drukarki, zasobów plikowych, modemu czy też czytnika CD-ROM.

Sieci typu peer-to-peer są doskonałym rozwiązaniem dla niewielkich grup pracowników. Zazwyczaj łączą między sobą od dwóch do dwunastu komputerów typu desktop, zapewniając wszystkim w zespole dostęp do wspólnej drukarki, zasobów plikowych, modemu czy też czytnika CD-ROM.

Aby połączyć komputery w sieć typu peer-to-peer należy zwykle zainstalować w nich karty typu NIC (Network Interface Card) i oprogramowanie, dostarczające protokół do komunikowania się użytkowników między sobą. Każdy komputer w sieci może zachowywać się zarówno jak klient (żądający usług od innych), jak i serwer (zapewniający magazynowanie danych i wykonujący także inne świadczenia na rzecz klientów) lub jak oba te rodzaje urządzeń jednocześnie.

Większe grupy użytkowników do obsługi zadań, korzystających ze wspólnych zasobów, stosują często jeden lub więcej centralnie umieszczonych komputerów zwanych serwerami (patrz rubryka Cennik "Sieciowe systemy operacyjne z centralnym serwerem" w CW PL nr 28 z br.).

Aby w takiej sieci ("server-based") skopiować plik z jednej stacji roboczej na drugą, należy to wykonać w dwóch etapach - najpierw przenieść plik na serwer a następnie z serwera na docelową stację roboczą. W sieci "peer-to-peer" czynność tę wykonujemy bezpośrednio - z dysku twardego jednego komputera na dysk drugiego. Praca bez wyróżnionego, centralnego serwera (zwykle bardzo szybkiego, o zaawansowanej technologii i kosztownego) znacznie zmniejsza koszty założenia niewielkiej instalacji sieciowej i pozwala mówić o systemach peer-to-peer jako o rozwiązaniu tanim.

Jednocześnie systemy te nie są najszczęśliwszym rozwiązaniem do uruchamiania tych aplikacji, które intensywnie korzystają z baz danych. Systemy te, zwane także NOS (Network Operating Systems) komputerów równoważnych, nie mają możliwości operowania na strumieniach transakcji danych. Poza tym większość systemów zarządzających bazami danych, instaluje się na wyróżnionych serwerach w sieci "server-based", co wyklucza ich zastosowanie w sieci komputerów równoważnych.

Reasumując - zastosowanie NOS-ów typu peer-to-peer to rozwiązanie tanie, proste do instalowania i przeznaczone dla niewielkiej liczby użytkowników, którzy nie przewidują w przyszłości dużego wzrostu wymagań co do właściwości użytkowych sieci i liczby stosowanych w niej węzłów.

Połączenie kilku komputerów między sobą może przyczynić się nie tylko do uzyskania wspólnego dostępu do danych oraz urządzeń peryferyjnych, lecz także przekształcić zespół użytkowników w grupę roboczą (workgroup), w której można rozdzielać zadania. Przykładowo, można w niej korzystać z poczty elektronicznej (E-mail), przesyłając dokumenty i korespondencję, lub z dziennego harmonogramu (scheduling) narzucającego styl działań całej grupie. Taki rodzaj pracy może być idealnym rozwiązaniem w urzędzie, ograniczając ilość zużywanego papieru i pozwalając na lepsze wykorzystanie czasu pracy.

Rodzaje i własności sieci NOS typu peer-to-peer przedstawiliśmy w CW PL nr 47 z ub.r. W dzisiejszym zestawieniu po raz pierwszy uwzględniamy pakiet Windows for Workgroups oraz wiele nowych wersji systemów sieciowych, w tym LANtastic 5.0 firmy Artisoft. Właśnie Windows for Workgroups 3.1, LANtastic 5.0 i NetWareLite 1.1 są obecnie najpopularniejszymi systemami operacyjnymi peer-to-peer. Jednocześnie (patrz dzisiejsza tabela w części dotyczącej protokołów komunikacji) te trzy pakiety charakteryzują się największymi możliwościami wbudowania w większe systemy sieciowe. Warto podkreślić, że są to jedyne, spośród zaprezentowanych systemów, które dzięki opcjonalnemu wyposażeniu w protokół TCP/IP mogą współpracować z sieciami rozległymi typu WAN (Wide Area Network).

System LANtasic 5.0 firmy Artisoft jest najszerzej stosowaną siecią peer-to-peer, która oferuje opcjonalne sterowniki do współpracy z AppleTalk, Internetwork Packet Exchange (IPX), Network Basic I/O Systems (NBIOS) oraz opcjonalnie Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP). Pozwala to na zintegrowanie tej sieci ze złożonymi środowiskami sieciowymi. LANtastic potrafi korzystać z poczty elektronicznej, a także opcjonalnie stosować odległy dostęp (remote acces).

Pakiet Windows for Workgoups firmy Microsoft (patrz CW PL 41 z ub.r.) umożliwia współpracę z klientami w systemach LAN Manager i Windows NT. Rozumie protokół IPX oraz opcjonalnie TCP/IP. Jest wyposażony standardowo w pocztę elektroniczną i operowanie harmonogramami (scheduling). Jako opcję oferuje korzystanie ze zdalnego dostępu i backupu.

Jedynym pakietem peer-to-peer, który współpracuje z DOS, OS/2 i Windows w układzie klient/serwer jest NetWare Lite firmy Novell. Komputery pod kontrolą NetWare Lite mogą być, po dodaniu oprogramowania typu shell (rozprowadzanego włącznie z NetWare 3.x i 4.0), równoległymi klientami dla systemów NetWare 3.x i 4.0. NetWare Lite nie ma możliwości stosowania E-mail i scheduling'u, lecz za to umożliwia stosowanie zdalnego dostępu oraz backupowania.

Każdy z tych trzech pakietów kosztuje 99 lub 100 USD w przeliczeniu na jedno stanowisko pracy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200