Sieciowe konferencje

Współdzielenie aplikacji i wspólna pracy nad dokumentami w sieciach LAN i Internecie.

Współdzielenie aplikacji i wspólna pracy nad dokumentami w sieciach LAN i Internecie.

Wersja beta oprogramowania Microsoft NetMeeting, dostępna pod internetowym adresemhttp://microsoft.com/ie/conf/, umożliwia użytkownikom komputerów PC wyposażonym w karty dźwiękowe komunikację głosową przez sieci lokalne i Internet, a także współdzielenie aplikacji. Aby korzystać z usług oferowanych przez aplikację, należy także mieć system operacyjny Windows 95 i być podłączonym do sieci komputerowej co najmniej za pośrednictwem modemu o prędkości 14 400 bps.

Konfiguracja

Po zainstalowaniu NetMeeting zadaje użytkownikowi kilka pytań: jak się nazywa i czy chce by jego nazwisko opublikowano na tzw. User Location Server (ULS) - specjalnym serwerze umożliwiającym wzajemną lokalizację użytkowników korzystających z programu. Dzięki takiemu serwerowi przy nawiązywaniu połączenia konferencyjnego nie jest konieczny numer IP komputera naszego rozmówcy, lecz wystarczy znać jego imię i nazwisko lub pseudonim, pod jakim zarejestrował się on na serwerze ULS. Ostatnim etapem konfiguracji jest wysterowanie mikrofonu dołączonego do karty dźwiękowej (o ile komputer wyposażony jest w taką kartę), dzięki czemu prowadzone za jego pośrednictwem rozmowy są wyraźne i zrozumiałe.

Sieciowy telefon

NetMeeting umożliwia kilka form konferowania. Przede wszystkim może być to konferencja głosowa, głosowa wymieszana z przesyłaniem danych lub bez głosu, a polegająca wyłącznie na przesyłaniu danych. W przypadku pracy w standardowej sieci LAN najlepszym rozwiązaniem jest konferencja wykorzystująca obie płaszczyzny kontaktu. W sieciowym spotkaniu uczestniczyć może dowolna liczba osób, ale komunikacja jest najefektywniejsza, gdy nie jest ich więcej niż trzy.

Najprostszą formą wspólnej pracy, wykorzystywaną wtedy, gdy komputery nie są wyposażone w karty dźwiękowe i mikrofony, jest Chat, czyli zwykła rozmowa. Jej uczestnicy wpisują z klawiatury zdania, które po naciśnięciu klawisza Enter pojawiają się na ekranach wszystkich uczestników dyskusji. W przypadku gdy zachodzi potrzeba szybkiego nakreślenia jakiegoś szkicu, pomocny jest Whiteboard, czyli tablica do rysowania. Uczestnicy sieciowej konferencji współdzielą wtedy jeden czysty ekran i mogą sobie wzajemnie rysować na nim, np. proste schematy dojazdu w jakieś miejsce. Interfejs użytkownika jest w tym przypadku niemalże identyczny ze znanymi z Windows 3.x i 95 programami Paintbrush i Paint.

Ostatnią i najważniejszą formą komunikacji oraz współpracy jest współdzielenie aplikacji. Jeden z użytkowników wybiera dowolną, uruchomioną w danej chwili na jego komputerze aplikację i udostępnia ją innym osobom za pomocą funkcji Share Program. Wszystkie osoby biorące udział w konferencji mogą wtedy zobaczyć jak wygląda np. edytowany w danej chwili przez współpracownika dokument w Wordzie czy też jakaś interesująca strona WWW w przeglądarce Netscape. Oglądający wcale nie muszą mieć na swoich komputerach zainstalowanych oglądanych aplikacji - przez sieć lub modem przesyłany jest do nich tylko wygląd ekranu.

Co więcej, w dowolnym momencie mogą one aktywnie włączyć się do konferencji i poprawiać np. edytowany dokument czy też wybrać inny adres WWW. Poleceniem Take Control przejmują wtedy kontrolę nad udostępnioną aplikacją i posługując się swoją klawiaturą nanoszą odpowiednie poprawki. Takie przejmowanie kontroli może odbywać się wielokrotnie podczas jednej konferencji - nigdy nie jest jednak tak, że dwie osoby jednocześnie wprowadzają dane do dokumentu. Osoba udostępniająca aplikację może także zabronić przejęcia nad nią kontroli przez innych użytkowników.

Zastosowania

Microsoft NetMeeting jest idealnym rozwiązaniem w firmach korzystających już z Windows 95. Może on być stosowany zarówno przez zwykłych pracowników opracowujących wspólnie dokumenty, jak i administratorów, zdalnie rozwiązujących proste problemy użytkowników.


TOP 200