Sieciowa strategia w przedsiębiorstwie

Liderzy sieciowego systemu operacyjnego i zarządzania bazami danych: Novell Inc. i Oracle Corp. ogłosili w dniu 15 czerwca 1993 r. w San Francisco zasady strategicznego porozumienia firm. Porozumienie wykorzystujące doświadczenie firm w zakresie technologii, dystrybucji i usług, ma na celu dostarczenie nowej linii skalowalnych rozwiązań problemów przetwarzania danych w przedsiębiorstwach. W centrum zainteresowania znalazła się nowa linia produktów o nazwie OracleWare System. Łączy ona system zarządzania bazami danych, możliwości sieciowe i technologię systemów operacyjnych z nowymi możliwościami międzyserwerowej obsługi komunikatów.

Liderzy sieciowego systemu operacyjnego i zarządzania bazami danych: Novell Inc. i Oracle Corp. ogłosili w dniu 15 czerwca 1993 r. w San Francisco zasady strategicznego porozumienia firm. Porozumienie wykorzystujące doświadczenie firm w zakresie technologii, dystrybucji i usług, ma na celu dostarczenie nowej linii skalowalnych rozwiązań problemów przetwarzania danych w przedsiębiorstwach. W centrum zainteresowania znalazła się nowa linia produktów o nazwie OracleWare System. Łączy ona system zarządzania bazami danych, możliwości sieciowe i technologię systemów operacyjnych z nowymi możliwościami międzyserwerowej obsługi komunikatów.

OracleWare System daje klientom do dyspozycji łatwe w użyciu, zintegrowane produkty dla serwerów. Oprócz tego, firmy planują stworzenie wspólnego wsparcia technicznego i kanału dystrybucji dla zapewnienia łatwego dostępu do produktów i usług konsultingowych. Porozumienie firm Novell i Oracle prowadzi do rozwiązania opartego na zakupach technologii wielu producentów u jednego sprzedawcy.

Co to jest OracleWare?

W celu spełnienia różnych wymagań i preferencji użytkowników, oferowana będzie cała rodzina produktów OracleWare. Dla zmniejszenia kosztów przetwarzania danych w przedsiębiorstwie, produkty będą miały wspólne metody instalacji i konfiguracji, zintegrowaną dokumentację on-line i wspólne wsparcie techniczne. Rodzina produktów OracleWare łączy w sobie system operacyjny Novell NetWare lub UnixWare z kooperacyjnym serwerem baz danych Oracle 7 i Oracle Office, wieloserwerowym systemem obsługi komunikatów. Oracle Office jest to nowy produkt umożliwiający korzystanie z poczty elektronicznej, kalendarza i terminarza, działających w sieci z wieloma serwerami. Usługi sieciowe, zarządzanie bazami danych i obsługa komunikatów działają dobrze zarówno w sieci dla małych grup użytkowników z jednym serwerem, jak i w rozległej sieci w przedsiębiorstwie, w której zgodnie współpracuje wiele serwerów.

Od nabywcy OracleWare zależy, czy wybierze sieciowy system operacyjny NetWare 3.x lub NetWare 4.0. Wersja OracleWare NetWare 3.x dostępna będzie we wrześniu 1993 r., zaś wersja z NetWare 4.0 - w pierwszym kw. 1994 r. i będzie zawierać dodatkowe ulepszenia bazy Oracle 7, korzystającej z zaawansowanych usług sieciowych ulepszonej obiektowej bazy danych NetWare Directory Services (NDS).

Wersja OracleWare UnixWare będzie zawierać system operacyjny UnixWare, Oracle 7 i Oracle Office. UnixWare jest skalowalnym systemem operacyjnym UNIX, zintegrowanym z NetWare dla komputerów PC z procesorami Intela. Tworzy on dobrą platformę dla opracowania i uruchamiania aplikacji ważnych dla działalności przedsiębiorstwa. Wersja OracleWare UnixWare będzie dostępna we wrześniu 1993 r., wersja zaś korzystająca z wieloprocesorowych komputerów z symetrycznym przetwarzaniem - w połowie 1994 r.

Larry Ellison, prezes i dyrektor naczelny Oracle Corp. uważa, że skalowalność systemu OracleWare, poczynając od małych grup roboczych do całego przedsiębiorstwa, a nawet między przedsiębiorstwami, czyni zeń głównego kandydata dla operacji przechodzenia z komputerów dużych na systemy sieciowe (downsizing) i przystosowania rozmiarów systemów przetwarzania do potrzeb (rightsizing).

"Sieci komputerowe są nowym środowiskiem obliczeniowym" powiedział Raymond J. Noorda, prezes i dyrektor naczelny Novell Inc. "W celu pełnego wykorzystania jego możliwości, nasi klienci muszą bazować na nowej generacji aplikacji sieciowych. Klienci żądają rozwiązań opartych na produktach różnych firm, łączących dobrze dobrane elementy systemowe i wypróbowane technologie. W celu dostarczenia tych rozwiązań, Novell zamierza korzystać z pomocy silnych partnerów, takich jak Oracle".

OracleWare: zintegrowana technologia sieciowa

Ścisła integracja systemu operacyjnego, możliwości sieciowych, systemu zarządzania bazami danych i obsługi komunikatów nadaje OracleWare znacznie większą funkcjonalność niż mają poszczególne produkty oddzielnie.

System OracleWare jest przeznaczony do przetwarzania danych w przedsiębiorstwie i do współpracy między przedsiębiorstwami. Użytkownicy mogą wymieniać dane, ustalać terminy spotkań i wymieniać wiadomości z użytkownikami na innym serwerze równie łatwo, jak wewnątrz własnej grupy. Współpraca wielu serwerów jest możliwa dzięki kombinacji takich technologii jak usługi katalogowe w rozproszonych sieciach, automatyczne dwufazowe blokowanie danych (two-phase commit) i replikacja baz danych. Metody te pozwalają na tak łatwą współpracę wielu serwerów, że użytkownik nawet nie wie czy jego grupa robocza znajduje się w tym samym oddziale, czy w innym przedsiębiorstwie na drugiej półkuli.

OracleWare, czyli połączenie sieciowego systemu operacyjnego NetWare i systemu zarządzania bazami danych Oracle 7 wykorzystuje najnowsze technologie. Na przykład, wersja OracleWare zawierająca NetWare 4.0 korzysta z novellowskiej obiektowej bazy danych (NetWare Directory Services) w celu zapewnienia łagodnego połączenia usług sieciowych i funkcjonalności bazy danych. Oprócz tego, OracleWare ma zintegrowane zarządzanie systemami komputerowymi, dzięki wykorzystaniu Novell NetWare Management System (NMS) i innych programów zarządzających, opartych na protokóle SNMP.

Wersja OracleWare UnixWare to sieciowy serwer aplikacji. Wielozadaniowa architektura systemu UnixWare, przystosowanego do obsługi pracy wielu użytkowników, zapewnia stabilną platformę dla opracowywania aplikacji, wykorzystujących system zarządania bazami danych Oracle. Przyszłe ulepszenia systemu pozwolą na wykorzystanie go w komputerach jedno- i wieloprocesorowych z symetrycznym przetwarzaniem.

Novell i Oracle uważają, że sieciowy system operacyjny przeznaczony do obsługi przedsiębiorstwa musi dostarczać pewnego minimum stale dostępnych i łatwych w użyciu usług. Jedna z potrzeb środowiska korporacyjnego to możliwość przygotowania, zarządzanie i przesyłanie komunikatów zarówno wewnątrz, jak i poza granice przedsiębiorstwa. OracleWare realizuje te usługi dzięki włączeniu Oracle Office - wieloserwerowego systemu obsługi komunikatów. Początkowo OracleWare będzie zawierał gateway do globalnego systemu obsługi komunikatów Novell NetWare Global Message Handling Service (MHS), co pozwoli na wymianę informacji z innymi systemami poczty elektronicznej. W przyszłości pakiet Oracle Office będzie w pełni zsynchronizowany z obiektową bazą danych NetWare Directory Services.

Dystrybucja i program wsparcia technicznego

Novell i Oracle przygotowały program wsparcia lokalnych dystrybutorów, mający zapewnić użytkownikom dostęp do najlepszych specjalistów w dziedzinie opracowania aplikacji klient-serwer i operacji przechodzenia z komputerów dużych na systemy sieciowe (downsizing).

Program autoryzacji resellerów będzie miał dwie fazy. Najpierw rozpocznie się program szkolenia resellerów Novella i Oracle. W ramach programu zostaną oni przeszkoleni, a następnie otrzymają autoryzację do sprzedaży, instalacji, strojenia i opracowywania aplikacji dla rodziny produktów OracleWare. Firmy zamierzają także określić program kwalifikacji, szkolenia i uzyskiwania przez resellerów

certyfikatów, upoważniających do wsparcia rodziny produktów OracleWare. Program uzyskiwania certyfikatów, opracowany przez Oracle, będzie zarządzany przez wybrane autoryzowane ośrodki szkoleniowe Novella (Novell Authorized Education Centers).

Novell i Oracle: współpraca w dziedzinie przystosowania rozmiarów systemów przetwarzania do potrzeb (rightsizing) Indywidualnie Oracle i Novell odgrywały ważną rolę w przystosowaniu rozmiarów systemów przetwarzania do potrzeb (rightsizing), proponując rozwiązania typu klient-serwer. International Data Corp. ocenia, że z sieci zainstalowanych w świecie aż 62% pracuje pod kontrolą systemu NetWare. Zaś Gartner Group ocenia, że Oracle obsługuje 40% rynku relacyjnych systemów zarządzania bazami danych (poza dużymi komputerami). Ponadto IDC podaje, że Oracle obsługuje ponad 56% rynku baz danych pracujących w sieciach NetWare.

Oracle była pierwszą niezależną firmą, która dostarczyła bazę danych w postaci modułu ładowalnego (NetWare Loadable Module - NLM). Ostatnie testy przeprowadzone przez National Software Test Lab pokazały, że Oracle Server dla NetWare jest najlepszym sieciowym serwerem baz danych.

Dostępność i ceny

Wersje OracleWare NetWare 3.x i UnixWare dostępne będą we wrześniu 1993 r, zaś wersja OracleWare NetWare 4.0 - w I kw. 1994 r. Wersja OracleWare UnixWare wykorzystująca wieloprocesorowe komputery z symetrycznym przetwarzaniem będzie dostępna w poł. 1994 r. Ceny nie są jeszcze znane.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200