Sieci wirtualne Cisco

Cisco zaaprobował standard 3Com i Cabletron.

Cisco zaaprobował standard 3Com i Cabletron.

Przełamując pewnego rodzaju impas panujący w dziedzinie standardów opisujących pracę sieci wirtualnych (VLAN), firma Cisco (która wspierała dotąd specyfikację 802.10 - Interoperable LAN/MAN Security) opowiedziała się za konkurencyjnym rozwiązaniem zaproponowanym przez 3Com i Cabletron Systems.

Sieć VLAN jest tworzona na bazie logicznych związków łączących stanowiska pracy rozmieszczone w wielu sieciach LAN (tworząc w ten sposób np. grupy robocze pracujące nad jednym projektem czy kojarząc stacje robocze korzystające z tych samych zasobów systemu informatycznego). Sprawa fizycznej lokalizacji poszczególnych stanowisk pracy dołączonych do sieci ma tu drugorzędne znaczenie. Oczekuje się, że standard ten pozwoli w przyszłości budować sieci WAN nowej generacji, obejmujące swym zasięgiem cały świat, po których użytkownik będzie mógł nawigować w absolutnie przezroczysty sposób.

Ważne jest przy tym, że administrator systemu może dowolnie konfigurować wiele sieci VLAN, nie dokonując żadnych zmian w warstwie sprzętowej, np. przez dołączanie segmentów sieci LAN i serwerów do różnych portów routera czy przełącznika, a poszczególne zasoby systemu informatycznego (np. serwery) mogą należeć jednocześnie do kilku sieci VLAN.

Sprawa jest o tyle ważna, że producenci wspierający nowy standard mogą przystąpić do opracowywania specjalizowanych układów typu ASIC (Application Specific Integrated Chip), obsługujących aplikacje służące tworzeniu i kontrolowaniu pracy sieci VLAN.

Poprzedni standard 802.10, opracowany przez jeden z komitetów IEEE, bazował na koncepcji przypisywania każdej ramce wysyłanej w sieć specjalnego znacznika (technologia "frame tagging"). Stanowisko pracy wysyłające dane w sieć musiało zawsze odczytać adres wpisany w ten znacznik i na tej podstawie kierować ramkę we właściwe miejsce. Nowa technologia stosuje nieco inną metodę oznaczania ramek, dzięki czemu pakiety będą przetwarzane szybciej.

Martin Mcnealis, szef działu produkcji oprogramowania Internetwork Operating Systems, opracowanego przez Cisco Systems Inc., poinformował, że do czasu ukończenia prac nad nowym standardem firma zamierza dalej stosować w swoich produktach system budowania sieci VLAN bazujący na standardzie 802.10. Jest to rozwiązanie przejściowe i z chwilą dopracowania szczegółów nowej specyfikacji, Cisco zaimplementuje ją w swoich produktach.

Nowy standard będzie gotowy najwcześniej za 18 miesięcy. Specjaliści oceniają, że najtrudniejszą sprawą będzie dokładne zdefiniowanie zawartości wspomnianego wcześniej znacznika (ma on mieć długość czterech bajtów), służącego do budowania sieci VLAN. Trzeba tu będzie pogodzić interesy wielkich tego rynku, czyli dużych producentów sprzętu i oprogramowania sieciowego, opowiadających się za włączeniem do znacznika wielu funkcji przyszłościowych (co może go znacznie wydłużyć, a więc powodować opóźnienia), z interesami niewielkich firm, które są raczej zainteresowane budowaniem małych i prostych sieci VLAN (jak najprostszy znacznik). Dotąd rozstrzygnięto zaledwie 20% spornych kwestii. Przed producentami stoi więc trudne zadanie uzgodnienia pozostałych 80% zawartości specyfikacji.


TOP 200