Sieci w dużej pigułce

Nakładem wydawnictwa Robomatic ukazała się druga polska edycja Wielkiej Encyklopedii Sieci Komputerowych.

Nakładem wydawnictwa Robomatic ukazała się druga polska edycja Wielkiej Encyklopedii .

Drugie dwutomowe wydanie znacznie rozszerza zakres haseł (głównie w kierunku telekomunikacji) w porównaniu do opublikowanej cztery lata temu pierwszej polskiej edycji encyklopedii. W szczególności zawiera ona tłumaczenie haseł i opisy najnowszych technologii sieciowych, spośród których jeszcze przed kilkoma laty wiele nie istniało. Łączna objętość dwóch tomów encyklopedii to ponad 1500 stron.

Wszystkie hasła w encyklopedii posortowano według terminów angielskojęzycznych. Niemniej w większości przypadków tam, gdzie było to możliwe, pod terminem angielskim pojawia się również polska nazwa, np. do hasła Configuration Management przyporządkowany jest również polski odpowiednik Zarządzanie konfiguracją. W indeksie haseł umieszczonym na końcu książki widnieją zarówno angielskie, jak i polskie terminy, co znacznie ułatwia wyszukiwanie informacji.

Przy większości haseł umieszczono także odnośniki do innych terminów pod wspólną nazwą Hasła pokrewne. Ułatwia to zapoznawanie się z szerszym kontekstem dotyczącym danej technologii, standardu lub grupy produktów i rozwiązań sieciowych. Przy hasłach często pojawiają się także odnośniki z adresami internetowymi, pod którymi można znaleźć więcej informacji na dany temat.

Wielka Encyklopedia Sieci Komputerowych w polskim wydaniu ma też wady. Oryginał amerykański przygotowany przez Toma Sheldona zawiera CD-ROM, na którym znajduje się pełna wersja encyklopedii. Znacznie ułatwia on wyszukiwanie haseł i przemieszczanie do haseł pokrewnych, nie wspominając o tym, że jest bardziej poręczny niż dwa tomy opasłej encyklopedii.

Wydawnictwo McGraw-Hill, które wydało amerykańską encyklopedię, obsługuje również stronę WWW, na której znajdują się stale aktualizowane informacje dotyczące technologii sieciowych nie umieszczonych w encyklopedii. W ten sposób wydawnictwo to stara się zapewnić aktualność informacji między kolejnymi wydaniami publikacji (dostępne są one jednak tylko w wersji elektronicznej). Takiej strony internetowej nie oferuje polski wydawca.

Niemniej Wielka Encyklopedia Sieci Komputerowych jest dziełem rzeczywiście wielkim, z którego skorzystać mogą wszystkie osoby zawodowo lub hobbistycznie zainteresowane problematyką sieci komputerowych.

Wielka Encyklopedia Sieci Komputerowych, Tom Sheldon, Wydawnictwo Robomatic, Wrocław, t. I, str. 820, t. II, str. 684