Sieci trunkingowe w Polsce

Radiotelefoniczne sieci dyspozytorskie są domeną wszelkich służb publicznych oraz ludzi biznesu. Dla tych ostatnich, łączność z partnerami bądź pracownikami, niezależnie od miejsca ich pobytu, ma wymiar finansowy.

Radiotelefoniczne sieci dyspozytorskie są domeną wszelkich służb publicznych oraz ludzi biznesu. Dla tych ostatnich, łączność z partnerami bądź pracownikami, niezależnie od miejsca ich pobytu, ma wymiar finansowy.

Ich potrzeby i budżet z jednej strony, z drugiej zaś liberalizacja przepisów telekomunikacyjnych, (udzielanie zezwoleń prywatnym przedsiębiorstwom na tworzenie sieci radiotelefonicznych i zarządzanie nimi) spowodowały niezwykle burzliwy rozwój telekomunikacji ruchomej, w tym sieci typu dyspozytorskiego. Z kolei wzrost zainteresowania łącznością z ludźmi będącymi w ruchu wyzwolił ogromny popyt na kanały radiowe dla tego typu usług. Pasma przydzielonego do tego celu nie można powiększyć, należy je natomiast bardziej efektywnie wykorzystać.

Odpowiedzią świata techniki na to wyzwanie stały się automatyczne sieci dyspozytorskie, czyli tzw. sieci trunkingowe lub dedykowane. Są to sieci zamknięte, umożliwiają dwukierunkową wymianę krótkich informacji, charakterystycznych dla firm budowlanych, transportowych, ochrony mienia, banków i służb miejskich takich, jak straż pożarna, pogotowie ratunkowe, pomoc drogowa. Sieci te umożliwiają wykorzystanie grupy kanałów radiowych przez wielu różnych, niezależnych użytkowników. Oznacza to, że użytkownicy nie mają na stałe przydzielonego kanału, bowiem połączenie dokonuje się na kanale wolnym w danej chwili.

Na obszarze Europy zachodniej, usługi typu trunkingowego wprowadziły i nadal rozbudowują takie państwa jak W. Brytania, Niemcy, Holandia, Szwajcaria, Francja, Finlandia i Włochy. Liczbę abonentów tych sieci ocenia się na 30 mln w skali światowej.

Te nowoczesne usługi telekomunikacyjne są już oferowane u nas. Otóż Telekomunikacja Polska SA (operator sieci) oraz polsko-australijska firma joint-venture UNI-NET sp. z o.o. (inwestor) przystąpiły do tworzenia ogólnokrajowej sieci trunkingowej o nazwie RADIO-NET. Jest ona oparta na międzynarodowym standardzie MPT1327/1343 opracowanym w WLK.Brytanii. Standard ten jest elastyczny i otwarty, można więc zwiększać liczbę udogodnień bez konieczności modyfikacji urządzeń abonenckich (radiotelefonów) oraz stosować radiotelefony różnych producentów.

W skład sieci wchodzą stacje bazowe oraz stacje użytkowników wyposażone w radiotelefony stałe (dyspozytorskie), samochodowe i przenośne, pracujące w pasmie 450-470 MHz. Gwarantowany zasięg wynosi 30 km od stacji bazowej. Kraj podzielono na 7 stref, a każdą strefę na kilka obszarów, odpowiadających w przybliżeniu dawnym województwom (rys). W każdym z zaznaczonych na rysunku obszarów przewidziano umieszczenie stacji bazowej. Uruchomiono już stacje bazowe w Warszawie i Gdańsku, w następnej kolejności powstaną stacje w Katowicach, Rzeszowie i Poznaniu.

Jednorazowa opłata za włączenie stacji do sieci wynosi 7 mln zł, cena radiotelefonu - 14,5 mln zł, abonament miesięczny - 560 tys. zł; przewidziano różne formy płatności.

Informacje: Centrum Radiokomunikacji i Telekomunikacji TP SA w Warszawie tel. 20-07-52.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200