Sieci rozległe. W czym pomaga Cisco SD-WAN?

Materiał promocyjny Pandemia COVID-19 przyspieszyła cyfrową transformację przedsiębiorstw, zwiększając rolę pracy zdalnej, komunikacji wideo oraz wykorzystanie usług chmurowych SaaS, PaaS i IaaS. Zmiany te wymagają szybszych i bardziej niezawodnych połączeń w sieciach rozległych. Dzięki rozwiązaniu Cisco SD-WAN firmy mogą sprawnie odpowiedzieć na te wyzwania.

Sieci SD-WAN towarzyszą nam już od kilku lat, ale wzrost przepustowości sieci, konieczność optymalizacji połączeń do chmury czy potrzeba wdrożenia zabezpieczeń odpowiadających współczesnym zagrożeniom, wymusiła na dostawcach poszukiwanie nowych metod zapewnienia łączności w sieciach rozległych.

Klasyczne sieci WAN z powodzeniem łączyły fizyczne lokalizacje, gdzie większość aplikacji obsługiwana była w firmowych centrach danych i przez które kierowany był cały ruch sieciowy, również ten internetowy.

Model ten przestał zdawać egzamin wraz z pojawieniem się nowych schematów ruchu sieciowego, a więc przy szerszym wykorzystaniu usług chmurowych, strumieniowym przesyłaniu wideo, pracy z domu czy konieczności zapewnienia dostępu gościnnego w dowolnej lokalizacji. Krokiem w przyszłość są sieci definiowane programowo takie jak Cisco SD-WAN.

W czym pomaga SD-WAN?

Cisco SD-WAN zapewnia lepszy wgląd w przesyłane dane, optymalną jakość połączeń dla użytkowników, opcje centralnego zarządzania oraz kompleksowy system zabezpieczeń. Rozwiązania programowe pozwalają na elastyczne wdrażanie sieci rozległych dla dowolnego typu połączeń (np. MPLS, internetowych, 5G), dostarczając pełen wachlarz usług sieciowych oraz zabezpieczeń, w tym funkcje optymalizacji sieci WAN, zapory czy systemu IPS, które mogą być wdrażane na żądanie. SD-WAN pomaga organizacjom w zapewnieniu łączności dla współczesnych obciążeń, zmniejszając koszty sieci, skracając czas przywracania funkcjonalności oraz oferując możliwość elastycznego wdrażania nowych połączeń i usług. Cele te mogą być zrealizowane m.in. poprzez migracje z MPLS do sieci hybrydowych, wdrażanie nowych oddziałów z dowolnym typem łącza internetowego czy możliwość zestawienia wielu łączy hybrydowych z funkcją „aktywny-aktywny”.

Rozwiązania SD-WAN zostały zoptymalizowane pod kątem chmury, umożliwiając łatwe włączanie zasobów dostarczanych przez liderów rozwiązań chmurowych (takich jak Azure, AWS czy Google Cloud), w tym aplikacji działających w modelu SaaS (m.in. Office365) oraz ich unifikację z tradycyjnymi usługami u klienta. SD-WAN zapewnia kompleksowe zabezpieczenia sieciowe, ograniczając płaszczyzny współczesnych ataków dzięki segmentacji IoT czy gościnnym sieciom bezprzewodowym.

Nie mam dostępu do aplikacji - gdzie jest problem?

Aktualne trendy w IT, postępująca cyfryzacja przedsiębiorstw oraz pandemia COVID-19 zmieniły sposób wykorzystania infrastruktury informatycznej oraz postawiły przed działami IT szereg wyzwań, z którymi te muszą uporać się w przyspieszonym tempie. Problem w tym, że infrastruktura sieciowa wielu przedsiębiorstw nie jest przygotowana na tak dużą zmianę sposobu pracy. Rodzi to problemy z dostępem do aplikacji, a w przypadku systemów wideokomunikacyjnych, staje się dokuczliwe dla dużej grupy użytkowników.

Jednocześnie, stwierdzenie czy źródłem problemu jest stacja robocza, łącze internetowe, sieć operatora usług internetowych, przepustowość firmowej sieci WAN, a może konfiguracja mechanizmów QoS, nie jest zadaniem prostym. Administratorzy nie są bezradni, a narzędziem które może całościowo wspomóc diagnostykę jest Cisco Thousand Eyes. System pozwala na radykalne zmniejszenie parametru MTTR (Mean Time To Repair) dla różnych obszarów: aplikacji webowych, systemów zdalnego dostępu (VPN) oraz sieci rozległych, wykorzystujących dwa lub więcej łączy, wdrażanych także w technologii SD-WAN.

Sieci rozległe. W czym pomaga Cisco SD-WAN?

Zachęcamy do rejestracji na webinaria, w trakcie których eksperci Cisco, Rafał Telbusiewicz i Krzysztof Konkowski, przedstawią aktualne wyzwania stające przed menedżerami IT oraz administratorami sieci w obszarze zarządzania sieciami rozległymi.

Zarejestruj się już teraz.

Dzięki wdrożeniu rozwiązania Cisco SD-WAN, firma Pfeifer & Langen Polska S.A. obniżyła koszty operacyjne sieci WAN o 40%, zwiększyła produktywność i poprawiła komfort pracy użytkowników.