Sieci miejskie - niedaleka przyszłość

Targom Infosystem nieco na uboczu (w poznańskim Ośrodku Nauki PAN) towarzyszyła ważna ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna POLMAN '94 - Miejskie Sieci Komputerowe w Nauce i Gospodarce (16-17 maja). Jej organizatorem był Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, a patronował Komitet Badań Naukowych.

Targom Infosystem nieco na uboczu (w poznańskim Ośrodku Nauki PAN) towarzyszyła ważna ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna POLMAN '94 - Miejskie Sieci Komputerowe w Nauce i Gospodarce (16-17 maja). Jej organizatorem był Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, a patronował Komitet Badań Naukowych.

Polskie uczelnie i instytucje naukowe wzięły na siebie rolę prekursora tworzenia sieci MAN w największych miastach polskich. Jest to oczywiście zadanie ponad ich możliwości, tym bardziej że zakres zastosowań MAN w wielkich miastach znacznie wykracza poza dziedziny badawczo-rozwojowe. Zapytana o to przez nas w Poznaniu podsekretarz stanu KBN Małgorzata Kozłowska stwierdziła, iż Komitet Badań Naukowych mimo to finansuje rozwój sieci miejskich, ponieważ prace w tej dziedzinie są pionierskie i wymagają dużej wiedzy teoretycznej.

Wśród referatów przedstawionych na konferencji POLMAN '94 polscy i zagraniczni specjaliści przedstawiali możliwości zastosowania nowoczesnych technik transmisji w sieciach MAN (ATM, frame relay, FDDI, szerokopasmowa ISDN, DQDB). Rozpatrzono też wiele propozycji implementacji (Cisco, HP, IBM NetView/6000. Zaprezentowano stan obecny i projekty 11 miejskich sieci komputerowych w kraju. Większość z nich powinna działać w planowanym obecnie zakresie po 1996 roku.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200