Sieci korporacyjne

Cykl konferencji dla menedżerów firm i informatyków.

Cykl konferencji dla menedżerów firm i informatyków.

20 i 21 czerwca podczas konferencji ComNet '96 odbędą się cztery cykle konferencji poświęcone "Rozwiązaniom sieci korporacyjnych", "Technologiom i usługom telekomunikacyjnym", "Globalnej infrastrukturze informacyjnej" (Internet) i konferencji EuroInfo '96.

Tematy wykładów

Podczas pierwszego cyklu pod wspólnym tytułem "Rozwiązania sieci korporacyjnych" poruszone będą takie tematy, jak: platformy wykorzystywane do zarządzania sieciami, ich przeznaczenie oraz możliwości w każdym z pięciu zakresów zarządzania (zarządzanie uszkodzeniami, konfiguracją, wydajnością, bezpieczeństwem, opłatami). Przedstawione zostaną także najważniejsze produktów rozszerzające możliwości różnych sieciowych platform systemowych oraz ich wymagania sprzętowe. Podczas wykładu zaprezentowane będą trzy pakiety służące do zarządzania siecią: HP OpenView, Sun Solstice oraz EasyNet.

Podczas drugiego wykładu - "Technologie korporacyjnych sieci szkieletowych LAN" - Guenter Honisch z firmy Cisco skonfrontuje oczekiwania użytkowników z faktycznym stanem technologii dotyczącej szybkich sieci komputerowych. Omówione zostaną m.in. korzyści i niedostatki dostępnych technologii, zagadnienia związane z wydajnością sieci oraz jej stabilnością, a także dostępne obecnie technologie sieci wirtualnych VLAN oraz powstały niedawno nowy standard VLAN 802.1.q. Poruszony będzie również temat wymagań wobec multimediów w sieciach: RVSP i PIM. Guenter Honisch przedstawi także kilka aspektów związanych z rozwojem sieci LAN opartych na ramkach.

Multimedia i okablowanie

W cyklu tym poruszone będą także tematy związane z zastosowaniami multimediów i płynącymi z tego tytułu korzyściami. Mowa będzie o wykorzystywanych w tym przemyśle aplikacjach, standardach, i rozwiązaniach atrakcyjnych z punktu widzenia operatorów sieci prywatnych. Częściowo wykład ten zostanie poświęcony będzie także korzyściom dla firm i instytucji płynącym z zastosowań aplikacji multimedialnych. Włodzimierz Denis z Digital Equipment Polska przedstawi znajdujące się w ofercie tej firmy wideoserwery. Natomiast Mirosława Puczko-Szymańska z firmy Gandalf Polska przedstawi zastosowania wideokonferencji w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

O systemach okablowania strukturalnego, uzasadnieniu ich stosowania, typowej topologii, grupach komponentów takiego systemu standardów oraz przykładach zastosowań mówić będą m.in. Tomasz Dec (MOD-TAP), Andrzej Paszyński (Digital Equipment Polska), Jacek Owczarek (Rechle deMassari) i Michał Jeżewski (Anixter). Ponadto omówione zostaną także tematy związane z systemami instalacyjnymi, okablowaniem strukturalnym, a zasilaniem elektrycznym urządzeń pracujących w sieci.

Ostatni z cyklu wykładów poświęcono architektrze klient serwer, o której mówił będzie Leszek Wroński, wiceprezes Price Waterhouse BIT. Przedstawione zostaną granice technologiczne tej architektury, niektóre aspekty związane z przechodzeniem z mainframe'ów na technologię klient/serwer. Omówione zostaną wykorzystywane w tej architekturze platformy sprzętowe, oprogramowanie operacyjne, bazy danych i aplikacje.

Koszty i korzyści

Ponadto Jerzy Kalinowski, prezes Price Waterhouse BIT, opowie o korzyściach i kosztach związanych z wdrażaniem systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Przedstawi on problemy związane z wdrożeniem nowoczesnych sieci korporacyjnych umożliwiających efektywne komunikowanie się w firmach o strukturze korporacji i wielu rozproszonych biurach. Podczas tego wykładu mówcy postarają się odpowiedzieć na pytania dotyczące wymagań korporacji, integracji systemów telefonicznych z sieciami danych, przyszłości wirtualnych sieci prywatnych oraz oczekiwań korporacji w stosunku do operatorów sieci telekomunikacyjnych. Wojciech Bendyk (CrossCom) omówi temat ewolucji sieci korporacyjnych w obliczu nowych technik transmisyjnych. Sławomir Konikiewicz (Sun Microsystems) opowie o intranet - nowej technologii budowania sieci korporacyjnych.


TOP 200