Sieci VPN

Protokół PPTP

Sieci VPN

Funkcjonowanie protokołu PPTP

PPTP umożliwia zwiększenie zasięgu wirtualnych sieci prywatnych za pośrednictwem linii telekomunikacyjnych, szyfruje wszystkie dane i pozwala na stosowanie w swoich połączeniach różnych protokołów - IP, IPX, AppleTalk itp. Jest to protokół umożliwiający bezpieczny transfer danych od klienta do serwera znajdującego się w sieci prywatnej. Ważną własnością PPTP jest umożliwianie tworzenia sieci VPN opartych na sieci telefonicznej. W większości implementacji PPTP spotyka się trzy typy urządzeń: klienta PPTP, serwer NAS i serwer PPTP.

Komputer obsługujący protokół PPTP może być łączony z serwerem PPTP na dwa sposoby: albo przy użyciu serwera NAS (Network Access Server) umieszczonego w strukturach dostawcy usług - serwer ten wspiera połączenia PPP, albo przez fizyczne połączenie LAN oparte na TCP/IP. Klienci PPTP, którzy chcą używać NAS rezydującego w sieci ISP, muszą mieć skonfigurowany modem i urządzenie VPN. Wynika to z potrzeby odseparowania połączenia do ISP oraz do serwera PPTP.

Dostawca usług używa serwerów NAS do obsługi klientów, którzy łączą się z nim podczas uzyskiwania dostępu do Internetu za pośrednictwem protokołów SLIP lub PPP. Jednak dla wsparcia zagnieżdżonych klientów PPTP serwer NAS musi dostarczyć usługę PPP. Serwery te, umieszczone w sieci ISP, są tak budowane, aby mogły obsłużyć dużą liczbę klientów (dial-in). Natomiast serwery PPTP w prywatnej sieci lokalnej mają wbudowane funkcje trasowania.

Protokół PPTP implementuje się wówczas, kiedy zdalnemu lub przemieszczającemu się użytkownikowi zależy na uzyskaniu dostępu do prywatnej sieci lokalnej. Usługą łączenia obciąża się zazwyczaj lokalnego dostawcę usług internetowych - ISP.

Bezpieczna komunikacja przy udziale protokołu PPTP przebiega w 3 etapach. Pierwszym jest połączenie i komunikacja PPP. Klient PPTP używa PPP do połączenia się z dostawcą usług przez standardową linię telefoniczną lub ISDN. Protokół PPP ustala łącze i szyfruje pakiety przenoszące dane. Klient łączy się z serwerem NAS. Kolejnym krokiem jest sterowanie połączeniem PPTP. Przez połączenie internetowe, ustanowione za pomocą protokołu PPP, protokół PPTP tworzy drugie sterowane połączenie od klienta PPTP do serwera PPTP. To nowe połączenie używa TCP i jest nazywane tunelem PPTP. Protokół PPTP specyfikuje serię wiadomości sterujących (kontrolnych) wysyłanych między klientem PPTP a serwerem PPTP. Wiadomość sterująca ustala, wspiera i kończy tunel PPTP.

Ostatnim etapem jest tunelowanie danych PPTP. W końcu protokół PPTP tworzy datagramy IP zawierające zaszyfrowane pakiety, które są wysyłane przez tunel PPTP do serwera PPTP. Ten ostatni usuwa ramki IP, a następnie odszyfrowuje pakiety PPP. Odszyfrowane pakiety są kierowane do sieci prywatnej.

Serwer NAS, znajdujący się w sieci ISP, może wymagać uwierzytelnienia klienta inicjującego połączenie. Uwierzytelnienie zdalnych klientów PPTP jest przeprowadzane za pośrednictwem protokołów: CHAP, MS-CHAP lub PAP.

Protokół L2TP

L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) to protokół rozszerzający model PPP. Umożliwia przede wszystkim punktom końcowym PPP warstwy drugiej rezydowanie na różnych urządzeniach połączonych ze sobą siecią z przełączaniem pakietów. Wraz z L2TP użytkownik ma połączenie do koncentratora dostępu, którym może być bank modemów albo ADSL DSLAM. Koncentrator tuneluje ramki do NAS (Network Access Server). Umożliwia to oddzielenie przetwarzania pakietów PPP od zakończenia obwodu warstwy drugiej. Korzyść z takiej separacji polega na tym, że połączenie może kończyć się w NAS, ale także w lokalnym koncentratorze obwodów, który rozszerza logiczną sesję PPP na współdzieloną infrastrukturę, taką jak Frame Relay czy Internet. Natomiast protokół PPP definiuje mechanizmy kapsułkowania niezbędne przy transporcie pakietów różnych protokołów przez łącze dwupunktowe ustanowione w drugiej warstwie. Użytkownik zazwyczaj otrzymuje połączenie warstwy drugiej do serwera NAS, używając jednej z wielu technologii - dial-up POTS, ISDN, ADSL, innych - a następnie w tym połączeniu jest uruchamiany PPP. W takiej konfiguracji punkt zakończenia warstwy drugiej i punkt końcowy sesji PPP rezydują na tym samym urządzeniu fizycznym. Może to być np. serwer NAS.

Do zalet protokołu L2TP zalicza się:

  • Dostarcza wirtualne połączenia dial-up, gdyż użytkownik w rzeczywistości nie łączy się z siecią przedsiębiorstwa. Połączenie rzeczywiste "udaje" połączenie z siecią przedsiębiorstwa. Umożliwia to obciążenie ISP usługami dial-up.

  • Dzięki stosowaniu ramkowania PPP zdalny użytkownik może uzyskać dostęp do punktów korporacji, używając różnych protokołów - IP, IPX, SNA oraz innych.

  • Punkt korporacyjny przypisuje adres IP do klienta. Łagodzi to problem niedoboru adresów u ISP i w Internecie.

  • L2TP jest systemem przezroczystym - zdalny użytkownik nie potrzebuje specjalnego oprogramowania, aby używać bezpiecznej usługi.

  • To firma dokonuje uwierzytelnienia użytkownika, a nie operator ISP.

TOP 200