Sieć zmienia bazy

Lepsze bezpieczeństwo, skalowalność i wsparcie dla XML to najważniejsze elementy baz danych dla Internetu.

Lepsze bezpieczeństwo, skalowalność i wsparcie dla XML to najważniejsze elementy baz danych dla Internetu.

Bazy danych, a nie HTML stanowią o sukcesie aplikacji do obsługi handlu elektronicznego. Nowe aplikacje internetowe nakładają wysokie wymagania wobec baz i zmieniają sposób ich oceny przez klientów.

Rola bazy danych zmieniła się już dawno. Klient nie rozważa bazy tylko w kategoriach składnicy danych - teraz zależy mu na tym, aby dane były bezpieczne. Dane z aplikacji internetowej wędrują przez wiele serwerów i istnieje duże niebezpieczeństwo ich uszkodzenia w trakcie przesyłania.

Internet ujawnił również inne wymagania w stosunku do baz:

Potrzebę przechowywania ogromnych zasobów i obsługi dużej, nieprzewidywalnej liczby użytkowników.

Wsparcie dla coraz bardziej zaawansowanych standardów internetowych, w tym XML, Javy i innych.

Konieczność współpracy z serwerami aplikacyjnymi, innymi bazami danych, aplikacjami zaplecza i aplikacjami handlu elektronicznego.

Wysoką dostępność danych, zapewnianą przez wsparcie różnych opcji sprzętowych i programowych.

Wyzwania dla producentów

Producenci starają się odpowiedzieć na coraz to nowe wymagania klientów. Przykładowo, w celu podniesienia bezpieczeństwa Sybase dodaje wsparcie dla tzw. bezpiecznych gniazdek (Secure Socket Layer - SSL) i obsługę protokołu LDAP dla potwierdzania tożsamości użytkownika w nowej wersji bazy Sybase 12.5.

W lipcu br. Oracle wprowadził serwer aplikacyjny Internet Application Server (IAS) z nową technologią buforowania danych w pamięci (cache fusion), wzorowaną na rozwiązaniu stosowanym od kilku lat przez Yahoo!, dużego klienta tej firmy. Zapewnia ona użytkownikom witryny Web znaczne przyśpieszenie dostępu do danych. Nowa technologia pojawi się również w zapowiadanej na I połowę 2001 r. bazie danych Oracle 9i.

Najwięksi producenci baz danych starają się związać klientów z ofertą technologiczną, tworząc dobrze zintegrowane pakiety programowe. Oracle zapewnia ścisłą integrację serwera aplikacyjnego IAS z bazą danych Oracle 8i. Umożliwia to między innymi osadzanie aplikacji w serwerach: aplikacyjnym lub bazy danych. Decyzję dotyczącą sposobu osadzenia podejmuje się według analizy lokalnych wymagań skalowalności i wydajności.

"Przedsiębiorstwa podejmują decyzje w sprawie e-biznesu na podstawie wymagań co do aplikacji oraz ogólnych architektonicznych, takich jak dostęp do zasobów zaplecza, skalowalność i bezpieczeństwo" - mówi John Chen, szef Sybase. "Baza danych stanowi istotny, ale nie jedyny element decyzji". Rok temu Sybase zaczęła oferować Financial Server, zestaw aplikacji i programów komunikacyjnych (middleware) dla sektora bankowego i ubezpieczeniowego, opartych na swoim serwerze bazy danych. Po wykupieniu firmy zajmującej się aplikacjami bankowymi, Sybase w grudniu 1999 r. otworzyła filię tworzącą i wspierającą produkty do obsługi bankowości elektronicznej.

Podobnie postępuje Informix. W lipcu ub.r. firma wprowadziła zestaw Internet Foundation.2000, zawierający bazę danych Informix, maszynę wirtualną , moduły do zapamiętywania i obsługi dokumentów HTML i XML oraz interfejs do pakietu komunikacji rozproszonej MaxConnect. Firma twierdzi, że Internet Foundation zapewnia wydajność lepszą o 20%, potrzebuje o 40% mniej pamięci i obsługuje o ponad 20% więcej użytkowników niż poprzednia wersja bazy. Zwiększenie liczby obsługiwanych użytkowników uzyskano dzięki zastosowaniu modułu MaxConnect, zajmującego się zarządzaniem pulą stale otwartych sesji połączeniowych z bazą.

Jaka baza?

Niektórzy analitycy, obserwujący przedstawione tendencje, twierdzą, że baza danych jako produkt samodzielny zaniknie, stając się "produktem powszechnego użytku", dostępnym "z półki". Natomiast przeciwnicy tej tezy uważają, że ciągle zwiększające się wymagania wobec e-biznesu spowodują wzrost znaczenia baz danych.

"Internet przywraca znaczenie dawnym wartościom bazy danych, takim jak bezpieczeństwo, integralność danych i wysoka dostępność" - mówi Ken Jacobs, wiceprezes Oracle ds. strategii produktów. "W wyniku tego przewartościowania coraz ważniejsze stają się różnice właściwości funkcjonalnych baz danych. Na przykład coraz częściej słyszy się pytanie: Czy da się administrować tą bazą w trakcie pracy aplikacji handlu elektronicznego?" - dodaje Jacobs.

Programiści oczekują, że coraz więcej cech będzie zawierać serwer bazy danych. Wbudowana maszyna wirtualna Java pozwala na pisanie procedur składowanych w Javie i zaawansowane przetwarzanie danych przez bazę; samodzielna maszyna Java natomiast spowoduje zmniejszenie ogólnej wydajności bazy. Oczekuje się również coraz więcej, jeśli chodzi o łatwość administrowania bazą, wydajność aplikacji Java i obsługę dokumentów XML. Ten ostatni standard zdaje się spełniać obietnicę uniwersalnego środka do łączenia różnorodnych aplikacji i danych.


TOP 200